Chci studovat na LIGS University

Chci studovat na LIGS University

Přehled studijních programů LIGS University

MBA

MBA (Master of Business Administration) - celosvětově uznávaný standard manažerského vzdělávání. Mezi hlavní výhody studia MBA patří praktické propojení získaných znalostí s vlastní praxí, vysoká prestiž a získání konkurenceschopnosti na trhu práce. Studium je určeno pro vysoce motivované manažery s praxí, kteří chtějí na sobě pracovat a rozvíjet se.

Titul MBA   Studium MBA

Interactive Online MBA

Executive MBA

MSc

MSc (Master of Science) - ve světě má podobně dlouhou historii a prestiž jako titul MBA. Nicméně na rozdíl od něj, není pro studium MSc nezbytně nutná předchozí manažerská praxe. Naopak MSc je založeno na teoretických znalostech, odborných projektech, kritickém myšlení a odborné literatuře. Jedná se o titul uznávaný ve vyspělých státech světa. Dobře s ním pochodíte v zahraničí a u nadnárodních společností.

Na studium MSc lze navázat studiem programu PhD.

Jak poznám kvalitní studium MSc?

Interactive Online MSc

MPA

MPA (Master of Public Administration) - svojí náplní a zaměřením je určen zejména pro pracovníky veřejného sektoru, kteří vykovávají vedoucí funkce ve státní správě nebo na ně aspirují. Program je vhodný pro všechny, pro které je nezbytná znalost chodu veřejné správy včetně znalostí jejích specifik.

Absolventi získají právní a ekonomický přehled speciálně zaměřený na problematiku státní správy a samosprávy.

Absolventi programu mohou pokračovat v profesním vzdělávání studiem Interactive Online DBA a Interactive Online PhD.

Interactive Online MPA

DBA

DBA (Doctor of Business Administration) - nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání. DBA (podobně jako PhD) je zaměřeno na prohloubení specializace v oboru, který doktorand již předtím ve své vzdělávací nebo praktické činnosti vykonával a své zkušenosti zde zúročuje a dále rozvíjí. Studium DBA je určeno pro zkušené manažery s dlouholetou praxí. V programu DBA se řeší zejména praktické problémy přímo na svém pracovišti, na rozdíl od studia PhD, které je zaměřeno vědeckým směrem.

Interactive Online DBA

PhD

PhD (Doctor of Phiosophy) - doktorský titul, který představuje nejvyšší stupeň vzdělávání. Studium PhD je určeno pro profesionály, kteří se zajímají o konkrétní problematiku v určité vědecké oblasti a chtějí ji zkoumat do hloubky, mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti a chtějí poznat a vědecko-výzkumnými metodami zkoumat, ověřovat či vyvracet stanovené hypotézy.

Titul PhD   Titul PhD: Jaké předměty jsou při studiu povinné

Interactive Online PhD