Chci studovat

Titul PhD

Titul PhD

Co je to titul PhD?

Zkratka PhD pochází z latinského „philosophiae doctor“, u nás překládáno jako doktor filozofie. Jedná se o postgraduální univerzitní titul, nazývaný také jako „velký doktorát“.

Titul PhD reprezentuje nejvyšší formu akademického vzdělání a jeho získání určitě zlepší vaše profesní vyhlídky.

Jak získat titul PhD   Lze získat titul PhD dálkově?    Jak probíhá studium PhD

Proč je titul PhD důležitý pro manažery?   K čemu využít titul PhD   Titul PhD: Jak by měla vypadat publikační činnost

Titul PhD a uplatnění v praxi

Přestože PhD představuje teoretické studium - provádění výzkumu a psaní disertační práce, absolventi tohoto programu zdaleka „nejsou odsouzeni“ pouze pro akademickou půdu. Ideálním příkladem je studium PhD v oblasti managementu, marketingu či financí, kde se student zabývá výzkumem, analýzou a interpretací dat a jejich vyhodnocováním.

Na základě svých poznatků je student nejen odborníkem ve svém oboru, ale také svými závěry přispívá do konkrétní vědecké oblasti.

Titul PhD: Jak vybrat specializaci   Historie titulu PhD

Pro koho je titul PhD?

Program PhD je vhodný pro studenty nebo profesionály, kteří se zajímají o konkrétní problematiku v určité vědecké oblasti a chtějí ji zkoumat do hloubky. Studium zahrnuje vedení výzkumu a psaní disertační práce a také publikaci odborných článků týkajících se zvolené specializace v průběhu studia.

Studium PhD trvá zpravidla tři roky, přičemž závisí na konkrétním přístupu a množství času, které je student ochoten či schopen studiu poskytnout.

PhD z americké univerzity

Studium PhD na LIGS University je poskytováno podle pravidel amerického vzdělávacího systému a titul PhD je vydáván americkou univerzitou, nekoresponduje tedy s titulem PhD vydávaným vysokými školami v České republice.

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

  • nadstandardní vzdělání
  • prestiž ve svém oboru
  • rozšíření možností svého působení
  • významné kontakty
  • celosvětově uznávaný titul
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně