Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Interactive Online DBA

100 % online studium Doctor of Business Administration


Studium 100 % online DBA na LIGS University představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a je určeno především zkušeným manažerům na vyšším stupni řízení s několikaletou manažerskou praxí. Studium je přizpůsobeno pro časově zaneprázdněné studenty a využívá výhod moderních technologií. 

 • Začněte se zlepšovat a pracovat na svém rozvoji hned a nečekejte na termín zahájení – výhodou 100 % online studia DBA na LIGS University je možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku; určujete si čas, délku i intenzitu svého studia, a proto můžete vaše online studium DBA skloubit s prací, rodinou i koníčky
 • Přizpůsobte si studium DBA svým potřebám, očekáváním a zájmům – vybíráte si z mnoha specializací a dalších předmětů podle toho, co vás zajímá a co potřebujete k vaší práci, výběr předmětů vám umožňuje zlepšovat se v oblastech, které jsou pro vás důležité, a nestudujete předměty jen proto, že to chce škola
 • Využijte studium online DBA pro svůj maximální přínos a užitek – své znalosti můžete obohatit účastí na online webinářích z různých oblastí i nad rámec zvolených předmětů 
 • Nejste v tom sami – i přes to, že studium DBA je 100 % online, máte k dispozici svého Osobního studijního poradce, který vám pomáhá v průběhu vašeho studia
 • Získávejte zkušenosti a znalosti od profesionálů – tutoři (vyučující) LIGS University – odborníci z praxe vám předají své znalosti a zkušenosti, díky čemu získáte nový pohled na studované oblasti 
 • Délka studia DBA záleží pouze na vás – určujete si tempo a rychlost vašeho studia a záleží pouze na vás, jak rychle studium DBA zvládnete a kdy ho dokončíte
 • Rozvrhněte si své školné do splátek – studium online DBA na LIGS University je cenově dostupné, daňově uznatelné, a navíc si můžete školné rozložit až do osmi splátek po celou dobu svého studia
 • Stipendijní témata - zájemci o studium online DBA si mohou vybrat ze stipendijních témat disertačních prací, díky kterým se jim sníží celková cena školného
   

Specializace DBA         Ceník DBA        Chci studovat

Proč studovat online DBA na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tutorů a školitelů – praktický přínos vašeho studia
 • Studentský informační systém – informace na jednom místě přístupné z jakéhokoliv počítače, tabletu či chytrého telefonu na celém světě 
 • Mezinárodní akreditace ASIC Premier University – potvrzení kvality a vysokého standardu studia na LIGS University
 • Cenová dostupnost – možnost studia na splátky bez navýšení ceny školného 
 • Online knihovna – knihy a studijní materiály v ceně studia
 • Okamžitý přínos a propojenost s praxí – znalosti a dovednosti ihned využitelné ve vaší práci
 • Konkurenceschopnost na trhu práce – studiem online DBA získáte náskok na trhu práce
 • Titul DBA – prestižní a světově uznávaný titul DBA a diplom z americké LIGS University 

Reference

 

Kde působí studenti a absolventi
LIGS University?

 • Na středním či vyšším stupni řízení
 • Ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě
 • V soukromém i veřejném sektoru


Přehled firem

 

Můžeme vám pomoci? Máte dotaz? Zeptejte se!

* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů pouze pro potřeby LIGS University v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu.

Proč si vybrat LIGS University?

 • Více než 10 let zkušeností 
 • Leader v online vzdělávání v České republice a na Slovensku
 • Akreditace ASIC Premier University
 • 100 % interactive online forma studia
 • Zahájení studia kdykoliv
 • Programy v češtině, angličtině, slovenštině a španělštině nebo v jejich kombinaci
 • Možnost zvolit si předměty podle zájmu a potřeb i podle jazyků
   

Více informací

 • Možnost splátek bez navýšení ceny
 • Výběr z mnoha specializací
 • Online knihovna se stovkami odborných titulů 
 • Oxfordský tutorský model
 • Kvalitní online Studentský informační systém (SIS)
 • Možnost přerušení či prodloužení studia
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Institut ombudsmana a Board of Directors

 • 0

  specializací studia online DBA

 • 0

  volitelných
  předmětů

 • 0

  měsíců - průměrná doba studia

 • 0

  zemí, ze kterých jsou naši studenti 

Struktura programu Interactive Online DBA

100 % online DBA se skládá celkem z dvanácti předmětů. Podle Vašich potřeb a zájmu si vyberete jednu z pěti specializací (specializace obsahuje čtyři předměty) a čtyři volitelné předměty z nabídky 23 předmětů. Předměty modulu Metodologie a příprava disertační práce jsou shodné pro všechny studenty. Součástí studia online DBA je i publikační činnost.

 • Management

  Modul Management je zaměřen na hlavní oblasti řízení, ve kterých si účastníci prohlubují své manažerské znalosti a dovednosti především prostřednictvím předávání zkušeností, praktických tréninků a rolových her. Tento modul v sobě zahrnuje např. strategický management, krizový management apod.

 • Projektový management

  Modul Projektový management je zaměřen na oblasti, které zahrnují problematiku projektového a procesního řízení a projektového financování. Modul je připraven na prakticky koncipovaném obsahu podporujícím bezprostřední přenos získaných znalostí a dovedností do praxe.

 • Finance

  Modul Finance seznamuje studenty se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s problematikou finančních trhů a jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. Dále se zabývá finančním plánováním a rozpočtováním a provázaností strategických cílů. Součástí modulu je i problematika risk managementu.

 • Marketing

  Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům odbornou (teoretickou i praktickou) průpravu v oblasti marketingu a komunikace. Hlavní náplní tohoto modulu je zvládnutí zásad správné externí i interní komunikace. Studenti si prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v oblasti krizové komunikace, sponzoringu a eventů, public relations atd. Dále se seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu a s nástroji marketingové komunikace.

 • HR management

  Cílem modulu se zaměřením na Human Resources je rozšířit odborné znalosti a dovednosti studentů v oblasti řízení lidských zdrojů. Hlavní náplní tohoto modulu jsou metody a postupy týkající se strategického plánování a rozvoje lidských zdrojů, získávání a výběru pracovníků, motivace a hodnocení zaměstnanců, personálního auditu a dalších personálních činností.  Dále se modul zaměřuje na problematiku firemní kultury, manažerské psychologie atd.

Podrobné informace o Online DBA   

vám rádi zašleme zdarma na váš e-mail. 

Ceník studia online DBA

  čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let)
jednorázová platba *
Běžná cena

19 875 Kč

159 000 Kč

Akční cena do
30. 9. 2017

17 490 Kč

139 920 Kč

Akční cena do
15. 10. 2017

18 484 Kč

147 870 Kč

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky.


 

 


 

 

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. 

Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 888 797 nebo na e-mailu info@ligsuniversity.cz


Podrobný ceník

Podmínky přijetí ke studiu

Co musí splňovat uchazeč o studium Online DBA?

 • Znalost zvoleného jazyka výuky programu (český, slovenský nebo anglický jazyk)
 • VŠ vzdělání magisterského nebo inženýrského stupně nebo jejich zahraniční ekvivalent (MBA, MSc)
 • Manažerská praxe minimálně 5 let
 • Předpoklad pro samostatnou odbornou práci

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • Přihláška ke studiu
 • Návrh a osnova disertační práce (po konzultaci s LIGS University)
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis (včetně fotografie) zahrnující případnou dosavadní vědeckou a publikační činnost

Přihlaste se na bezplatný webinář!

Pravidelně pro vás pořádáme online webináře zdarma, prostřednictvím kterých bychom vám rádi sdělili zajímavé informace a trendy z různých manažerských oblastí. Tentokrát vás zveme na online setkání s prezidentem LIGS University Pavlem Makovským na téma "Doktorské studium na LIGS University", které proběhne 5. října 2017 od 18:00 hodin.

Nezávazná poptávka studia online DBA

* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů pouze pro potřeby LIGS University v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu.

Přihlásit se do studenstské sekce

Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

Ceník studia Interactive Online DBA

  čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let)

jednorázová platba *

Běžná cena

19 875 Kč  

159 000 Kč

Akční cena do 30. 9. 2017

17 490 Kč

139 920 Kč

Akční cena do 15. 10. 2017

18 484 Kč

147 870 Kč

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky.

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 888 797 nebo na e-mailu info@ligsuniversity.cz.

Kurzovné zahrnuje:
 

 • elektronické materiály,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému,
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy,
 • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Kurzovné nezahrnuje:
 

 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
 • případné cestovní náklady.