Chci studovat

Dálkové studium

Dálkové studium

Online studium MBA na LIGS University

Dálkové studium - proč
a jak studovat?

Vzdělávání je celoživotní proces a určitě by se nemělo skončit obdržením diplomu z vysoké či střední školy. Nároky a požadavky na zaměstnance ve všech sférách jsou stále vyšší a ti, kteří si to uvědomují, nechtějí zůstat stát stranou. Vědí totiž, že nejlepším způsobem jak v konkurenci obstát a udržet krok s rychlým vývojem je neustále se vzdělávat.

Vzdělávání u dospělých lidí má své speciální výhody, ale i omezení. Studenti jsou schopni rychle vstřebávat věci, které navazují na jejich praxe - klíčovým aspektem je přitom aplikovatelnost nabytých vědomostí. Všichni se ale potýkají s překážkou, kterou je nedostatek volného času. Tento fakt dnes řeší vzdělávání na dálku, ale i zde je třeba pečlivě vybírat.

Nové trendy v moderním vzdělávání

V současnosti hraje obrovskou roli v dálkovém vzdělávání internet. Online studium má řadu výhod, neboť umožňuje vzdělávání kdekoliv a kdykoliv. Stalo se tak ideální formou pro zaneprázdněné lidi, pro které je plánování volného času obzvláště složité. Studium po internetu jim poskytuje volnost a svobodu vytvořit si individuální studijní plán, který je možno sladit s pracovními povinnostmi či rodinným životem. Student navíc postupuje tempem, jaké mu vyhovuje – nezdržují ho ostatní členové skupiny, což může nastat při klasické výuce a naopak, může si dopřát více času na témata a oblasti, které ho speciálně zajímají.

LIGS University umožňuje dálkové studium formou interactive online.

Manažeři či budoucí manažeři mohou na LIGS University studovat formou interactive online program MBA (Master of Business Administration) a další manažerské programy: BBA (Bachelor of Business Administration), MSc (Master of Science) a MPA (Master of Public Administration).

Nadstavbou nad tyto programy je pak studium PhD (Doctor of Philosophy) a program DBA (Doctor of Business Administration), které jsou nejvyšší formou manažerského vzdělání.

Důležitost praxe a feedback od profesionálů

Aby bylo online či dálkové studium opravdu efektivní a přineslo očekávané výsledky, je žádoucí, aby měli studenti plnohodnotnou zpětnou vazbu a profesionální vedení. To spočívá právě v kvalitních lektorech, kteří jsou alfou a omegou ve vzdělávání obecně. Tutoři působící na LIGS University jsou profesionálové z praxe a specialisti ve svém oboru. To zaručuje, že budou pro studenty opravdovým přínosem.

Studentům online programů dnes nechybí ani kontakt „se spolužáky“. Na LIGS University jej umožňují diskusní fóra a online chat, který funguje v rámci studijního informačního systému. Také se zde nachází online knihovna se stovkami titulů odborné literatury, které jsou studentům k dispozici po celou dobu studia.

Studium Interactive Online MBA posouvá dál, poskytuje lepší pracovní příležitosti a přináší nové zajímavé kontakty, neobejde se ale bez pevné vůle a chutí se neustále zlepšovat.