Chci studovat

Studium DBA (Doctor of Business Administration)

Studium DBA (Doctor of Business Administration)

Studium programu DBA

Doktorský program DBA představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a je určen především zkušeným manažerům na vyšším stupni řízení s několikaletou manažerskou praxí.

Interactive Online DBA

Studiem programu DBA se naučíte lépe chápat prostředí, ve kterém jste profesně činní a prostřednictvím toho si vytvoříte schopnost efektivně a promptně reagovat na nové výzvy. DBA vám pomůže poznat techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost v praxi.

Studiem programu DBA získáte:

  • konkurenční výhodu oproti ostatním
  • předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci
  • větší šanci na kariérní postup
  • světově uznávaný titul DBA
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Doktorský program DBA (Doctor of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium DBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého DBA programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně

VYSOKÁ KVALITA TUTORŮ A ŠKOLITELŮ

Všichni tutoři a školitelé, kteří působí na LIGS University jsou zkušení manažeři, kteří mají za sebou významnou manažerskou praxi a bohaté zkušenosti ve svých oborech.

TUTORSKÝ MODEL VÝUKY

Studentovi je v rámci každého předmětu či modulu přiřazen jeden konkrétní tutor, se kterým konzultuje svoje studium. Tutor studenta vede při psaní prací.

ZAHÁJENÍ STUDIA KDYKOLIV

Interactive Online programy můžete zahájit kdykoliv v průběhu roku. Nemusíte čekat, až se naplní skupina či na vypsaný termín zahájení. Dnes se rozhodnete a zítra studujete!

DBA PRAHA, BRNO, OSTRAVA...

Žijete či pracujete v Praze, Brně, Ostravě nebo jinde v České republice nebo dokonce jinde na světě? Rádi byste studovali DBA, ale bojíte se, že budete muset za studiem dojíždět a trávit hodiny na cestách? Program Interactive Online DBA na LIGS University můžete studovat odkudkoliv, stačí vám počítač s připojením k internetu.

STUDIUM DBA ONLINE

Nejen DBA, ale i další programy LIGS University můžete studovat moderní interactive online formou, která je ve světě běžně používanou formou studia. Online studium má své výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody patří například nezávislost, volnost, časová flexibilita. Tato forma však vyžaduje vysokou míru osobní vůle a sebekázně.

TITUL DBA (Doctor of Business Administration)

Titul DBA není v ČR uznáván jako ekvivalent vysokoškolského titulu. Titul DBA právní řád jako takový nezná, není to akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů či vysokoškolskými tituly podle zahraničních vysokoškolských právních norem. DBA je profesní manažerský titul uváděný za jménem.