E-zin

E-ZIN

Evropané zaujímají obezřetnější přístup k online kurzům

25. 6. 2013

Svět online vzdělávání se navždy změnil v roce 2011, kdy německý vědec Sebastian Thrun rozeslal e-mail s informací, že jeho kurz „Úvod do umělé inteligence“ na Stanfordské univerzitě v Kalifornii bude přístupný zdarma online. Svět vzdělávání je od té doby fascinovaný a zároveň vyděšený z příchodu masových otevřených online kurzů (Massive Open Online Courses, MOOCs).

Velikost potenciálního publika byla nevídaná - do kurzu se zapsalo více než 160 tisíc studentů ze 190 zemí. To přimělo Dr. Thruna opustit své zaměstnání a založit si vlastní online vzdělávací společnost Udacity, která patří spolu s Courserou (založenou dvěma dalšími profesory ze Stanfordu) a edX (společný projekt Harvardu a MIT) ke třem nejvýznamnějším jménům v oblasti online vzdělávání.

Ani jeden z 248 studentů, kteří získali perfektní hodnocení v kurzu Dr. Thruna, nebyl ze Stanfordu, což nastolilo dohady, zda elitním americkým univerzitám nepřetékají talenty mezi prsty a univerzity bez vlastních MOOCs se začaly obávat, že začnou zaostávat. 

Tématu MOOCs byla věnována konference, která se uskutečnila v únoru 2013 na University of London - tato je aktivní v oblasti distančního vzdělávání již od roku 1858 (!). Adrian Smith, nový prorektor, se vyjádřil, že otázkou není, zda začít vlastní MOOCs, ale jak rychle se do toho zapojit.

 Zatímco nálada kolem otevřených kurzů připomíná v USA rané fáze ropného boomu, reakce Evropy se zdá být výrazně opatrnější. William Lawton, ředitel britské skupiny Observatory on Borderless Higher Education, která konferenci organizovala, tvrdí, že MOOCs vyrostly z hnutí za otevřené vzdělávací zdroje. „Původní idea byla rozšíření přístupu k elitním kurzům. Ale teď to vypadá čím dál víc, že ve skutečnosti jde o hledání nových obchodních modelů a konkurenční výhody.“

European Association for Distance Teaching Universities tlačí na vytvoření evropské MOOC platformy, ale představitelé evropských univerzit v tom vidí jenom další obchodní model. John Zvereff z Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, představuje filosofii školy jako založenou na provázení studenta celým vzděláváním jedním tutorem až do absolvování. Žádný MOOC nic takového nenabízí.

Rovněž Drummond Bone z Balliol College na Oxford University se vyjádřil, že tato univerzita je velice silně spojena s nákladným „face-to-face“ a „one-to-one“ Oxfordským tutorským modelem vzdělávání, který nehodlá měnit. 

Avšak pro jiné evropské univerzity (i dobře zavedené) bylo pokušení nasednout na vlak otevřených kurzů neodolatelné. The University of Edinburgh s 12 uchazeči na jedno místo se na nedostatek zájmu stěžovat určitě nemůže. Týden po uvedení 6 otevřených online kurzů koncem ledna 2013 se na tyto kurzy přihlásilo 295 tisíc studentů. Náklady představují zatím šestimístné číslo – hlavně v podobě času profesorů. Edinburghu se prvotní investice krásně vrátila, minimálně v podobě marketingového cvičení. Výsledek však nebyl pro všechny vždy takto pozitivní.

V roce 2000 vznikl Fathom, společný podnik Columbia University in New York s partnery jako London School of Economics and Political Science, Cambridge University Press nebo British Library za 18 milionů USD, který však musel být v roce 2003 rozpuštěn kvůli nedostatku zájmu.

Rovněž projekt britské vlády UKeU, do kterého investovala 20 milionů liber, skončil neúspěchem - do roku 2004, kdy byl projekt ukončen, se do této platformy přihlásilo celkově jenom 900 studentů.

Účastníci konference se shodli na tom, že v nezávislosti na tom, zda se univerzita snaží rozšířit přístup zájemců ke kurzům, vyzdvihnout kvalitu vyučujících nebo vytipovat potenciální platící studenty, přínos otevřených kurzů je závislý na vygenerování velké reakce. Cokoliv jiného s sebou nese riziko veřejného zostuzení a finanční ztráty, což je jedním z důvodů, proč školy dávají přednost připojení se k již existujícím konsorciím.

Avšak pro některé Evropany představují velké online kurzy krok zpátky - od idealismu otevřené výuky k hodnotám trhu.

Udacity se opírá o společnost Andreessen Horowitz (první investoři v Skype a Twitter) a i když kurzy na Udacity zůstávají zadarmo, společnost nedávno oznámila uzavření partnerství se vzdělávací společností Pearson, v rámci kterého budou mít studenti možnost připlatit si 80 USD za zkoušku. Coursera, která je podobně jako Udacity for-profit společností zaštítěnou firmou ze Silicon Valley, by mohla generovat příjmy licencováním kurzů svých členů jiným školám.

 Mnoho institucí je tak stále nerozhodných v otázce, zda je toto hnutí něco, čeho se můžou dovolit zúčastnit nebo co si můžou dovolit nechat ujít.

A jaká je situace v oblasti online vzdělávání v České republice? Dle průzkumu společnosti webinar.cz se stále většina lidí ve firmách vzdělává na fyzických školeních, ale v těsném závěsu jsou webináře, kterých se zúčastnilo již 31% respondentů. Tito preferují konání webinářů naživo buď večer, nebo o víkendech. Mezi 1246 respondenty průzkumu, který probíhal od ledna do března 2013, byli majitelé firem, manažeři, ale i řadoví zaměstnanci či studenti ze všech oborů činnosti.

Z uvedených čísel je vidět, že online vzdělávání v České republice zatím nedosahuje úrovně a popularity západních zemí, avšak je bezesporu na vzestupu. Jednou z institucí, která trend online vzdělávání přináší do českého prostředí, je i LIGS se svými Interactive Online programy BBA, MBA či MSc, které využívají moderní technologie a přináší tak flexibilní vzdělávací programy určené hlavně pro časové zaneprázdněné účastníky. V souladu s trendem otevřených kurzů mají zájemci o programy LIGS  nyní možnost vyzkoušet si workshop či seminář zdarma - osobně i prostřednictvím webináře. Online vzdělávání je zkrátka trend, který nelze opomenout a je velmi pozitivní, že i v České republice existují progresivní instituce, které tento trend postupně implementují do českého prostředí a učí nás studovat samostatně přes internet.

Autor: LIGS

Zdroje:
D.D. Guttenplan: Europeans Take a More Cautious Approach Toward Online Courses [web], http://www.nytimes.com/2013/02/18/world/europe/18iht-educside18.html?pagewanted=all&_r=1& , publikováno 17. 2. 2013, citováno 11. 6. 2013
Mgr. Michal Krutiš, Webinar.cz: Výsledky průzkumu online vzdělávání v ČR v roce 2013 [web], http://www.webinar.cz/pruzkum-2013-vysledky/ , publikováno duben 2013, citováno 11. 6. 2013