E-zin

E-ZIN

Manažerské vzdělání v Ruské federaci

11. 12. 2013

Nejvíce rozšířenou a populární vzdělávací formou v Ruské federaci je pořád ještě denní forma studia, což platí i pro programy manažerského vzdělávání.  Zájemců o denní studium je mnoho, většinou to jsou mladí lidé  - čerství absolventi středních škol.  Méně využívanou formou vzdělávání je dálková forma, o kterou zatím není takový zájem, ale počet studentů, kterým tato forma vyhovuje, se pořád zvyšuje. Už i v Ruské federaci jsou vzdělávací instituce, které nabízejí manažerské (a nejen manažerské) vzdělání online formou, a které získávají čím dál větší popularitu mezi zaměstnanými lidmi, kteří si tak studium můžou přizpůsobit své časové vytíženosti.

Rusko však zatím pořád zaujímá 52. příčku z 68 v rozvoji e-learningu, po něm už jsou jenom země jako Jordánsko, Egypt, Filipíny, Ekvádor atd.

Jedním z cílů LIGS University, která od podzimu 2013 nabízí svoje Interactive Online BBA, MBA a MSc programy i v ruském jazyce, je tak dopomoci k modernizaci a většímu rozšíření online vzdělávání v Rusku a poskytnout možnost kvalitního a moderního manažerského vzdělání rusky mluvícím studentům v cenově i časově dostupné formě.

  • Statistické ukazatele

Podle údajů globální neziskové vzdělávací organizace Graduate Management Admission Council z roku 2006 poptávka po programu MBA v Rusku neustále roste. Navzdory tomu, že v období od roku 2003 do roku 2005 průměrná roční poptávka po programu klesla až na 10 %, vrostla poptávka v roce 2006 o 42 % a v roce 2007 až o 41 % a to ve všech formách studia MBA včetně denního, dálkového studia a také Executive MBA programů.

Podle základního ekonomického principu se nabídka a poptávka musí rovnat, což je klíčovým faktorem i v trendu MBA. Studie  z roku 2003 uváděla, že „vysokoškolské instituce nemohou všem vyhovět“. V důsledku zvýšené poptávky tak došlo k dalšímu rozvoji programu MBA. Ve srovnání s rokem 1998 vzrostl počet programů MBA v Rusku v první polovině roku 2007 až 8x. A tento rychlý růst lze sledovat po celém světě.

Například podle ukazatelů výkonnosti v Rusku, každý rok studuje v programu MBA přibližně 6 000 – 7 000 studentů, z nichž většina žije v Moskvě. V Rusku lze studovat MBA v domácích vzdělávacích institucích nebo v programech západních univerzit a také v rámci partnerských programů dobře zavedených po celém světě. Celkem dnes studenti mohou získat vzdělání typu MBA v 60 různých směrech.

  • Profil studentů MBA v Ruské federaci

Většina studentů ruských byznys škol jsou v současnosti manažeři - muži ve věku 35 let, kteří jako motivaci uvádějí snahu postoupit na kariérním žebříčku nahoru a dosáhnout vyššího platu. V poslední době však vzrostl také zájem žen studovat MBA programy. Co se týká věkové struktury, více než polovina absolventů byznys škol obdrží titul MBA ve věku do 35 let.

Důvodem, proč chtějí vystudovat MBA, je naděje na rychlejší kariérní růst a získání lepší pozici ve firmě, přičemž v kariérní růst doufají čím dál častěji i ženy.  Statistika navíc potvrzuje, že jejich naděje jsou správné - po obdržení MBA diplomu se z liniových manažerů stávají vedoucí oddělení, z top manažerů podnikatelé (majitelé firem). Nejčastěji jsou rozhodnuti a jdou studovat právě manažeři první linie, kteří jsou po ukončení studia často povýšení nebo odcházejí z podniku, aby si založili vlastní firmu a začali samostatně podnikat. Zajímavé je i to, že dva roky po obdržení MBA diplomu příjem absolventů vzroste v průměru 1,5 krát.

Výsledkem je, že zaměstnavatelé začínají uvažovat (a už i požadovat) o MBA jako kritériu při výběru zaměstnanců do svého podniku. Ve velkých společnostech a inovativních podnicích, jako jsou společnosti McKinsey & Company nebo Google, je MBA vzdělání hlavním kritériem při výběru budoucích zaměstnanců. Tento trend tak ukazuje, že titul MBA a zkušenosti jsou klíčovými faktory pro úspěšnost žádosti o práci a to nejen v oblasti poradenství, ale také v dalších oblastech, jako jsou telekomunikace, finance, atd.

Autor: LIGS University

Zdroje:

www.curator.ru/MBA/mba100.html

www.curator.ru/MBA/mba99.html

www.mbatoday.ru/analytics/114.htm

www.curator.ru/MBA/mba83.html