E-zin

E-ZIN

Online účast na workshopech a seminářích LIGS

1. 1. 2012

Účastníci manažerských programů na LIGS mají možnost se v průběhu svého studia účastnit celé řady doporučených workshopů a seminářů, které probíhají během celého roku ve vypsaných termínech. Workshopy a semináře se konají zpravidla v odpoledních hodinách v LIGS na Praze 7 v Holešovicích. Workshopy a semináře jsou vedeny tutory LIGS a dalšími odborníky z praxe. Odborné semináře jsou zaměřeny především na získání teoretických znalostí, naopak praktické workshopy slouží především k diskuzím a výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Témata seminářů a workshopů jsou zvolena z různých manažerských oblastí, jako je např. marketing, personalistika, finance, manažerská psychologie, management a další. Všech doporučených aktivit se mohou studenti programů LIGS účastnit neomezeně dle svého zájmu, buď osobní, nebo online formou. Online účast na workshopech či seminářích probíhá prostřednictvím videokonferenčního zařízení (tzv. webináře).