E-zin

E-ZIN

Vyhlášení cen Osobnost vzdělávání dospělých 2012 a LIGS AWARDS 2012

7. 2. 2013

Dne 7. února 2013 proběhlo v rámci slavnostního večera v Clarion Congress Hotel Prague vyhlášení vítězů cen Osobnost vzdělávání dospělých 2012 a LIGS AWARDS 2012.

Jako první byla vyhlášena cena Osobnost vzdělávání dospělých 2012, kterou vyhlásila Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) a Česká andragogická společnost (ČAS) v rámci snahy o ocenění významných osobností působících na poli vzdělávání dospělých a úsilí o popularizaci celého odvětví.  Cena Osobnost vzdělávání dospělých 2012 byla vyhlášena ve dvou kategoriích „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ a „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“.

Vítězem kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ se stal PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., přední český expert na problematiku dalšího vzdělávání jak z hlediska teorie, tak i praxe. Výrazně se zasloužil o rozvoj vzdělávání dospělých v ČR.

Vítězem kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ se stala PaedDr. Olga Medlíková pracující jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí pro business i neziskové organizace. 

Jako druhá byla vyhlášena cena LIGS AWARDS 2012. Cílem ceny LIGS AWARDS je najít a představit osobnosti, které se podle navrhovatelů podílejí na rozvoji celého odvětví dalšího profesního vzdělávání v ČR. Vítězem LIGS AWARDS 2012 se stala Mgr. Marta Gellová, která se již několik let podílí na zavedení profesních standardů a finančního vzdělávání profesionálů na finančním trhu České republiky a finanční gramotnosti českých občanů vůbec. Za zmínku určitě stojí její nezanedbatelný podíl na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání, která vznikla v pracovní skupině pod vedením MF.