Chci studovat

Studium Executive MBA

Jak si vybrat MBA v ČR

Zadejte Váš e-mail a stáhněte si e-book ještě dnes!

Studium Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založen na pravidelném setkávání s vrcholovými manažery významných firem, se kterými budete řešit reálné problémy z vašeho manažerského života. Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají. Executive MBA vám přinese nové kontakty, praktické zkušenosti tutorů i dalších studentů a  zefektivní vaši každodenní manažerskou práci.

ZÍSKEJTE TITUL MBA

za cenu

 

26 875 Kč / čtvrtletně

Vyplnit přihlášku
 
* Uvedená cena je bez DPH při rozložení splátek do dvou let.

SPECIFIKACE PROGRAMU EXECUTIVE MBA:

Délka studia: 2 roky Zahájení programu: 1x ročně
Jazyk programu: čeština (studenti ze SR mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině) Doporučujeme pro: absolventy VŠ nebo absolventy SŠ s manažerskou praxí
Forma studia: blended learning Získaný titul: MBA

STRUKTURA PROGRAMU EXECUTIVE MBA

Manažerský program Executive MBA se skládá celkem z 5 modulů.

5 modulů:

I. Management

Modul Management je zaměřen na hlavní oblasti řízení, ve kterých si účastníci prohlubují své manažerské znalosti a dovednosti především prostřednictvím předávání zkušeností, praktických tréninků a rolových her. Tento modul v sobě zahrnuje např. strategický management, krizový management apod.

Garant modulu Management: Michal Henych, MBA

II. Projektový management

Modul Projektový management je zaměřen na oblasti, které zahrnují problematiku projektového a procesního řízení a projektového financování. Modul je připraven na prakticky koncipovaném obsahu podporujícím bezprostřední přenos získaných znalostí a dovedností do praxe.

Garant modulu Projektový management: Ing. Jan Duba

III. Human Resources

Cílem modulu se zaměřením na Human Resources je rozšířit odborné znalosti a dovednosti studentů v oblasti řízení lidských zdrojů. Hlavní náplní tohoto modulu jsou metody a postupy týkající se strategického plánování a rozvoje lidských zdrojů, získávání a výběru pracovníků, motivace a hodnocení zaměstnanců, personálního auditu a dalších personálních činností.  Dále se modul zaměřuje na problematiku firemní kultury, manažerské psychologie atd.

Garant modulu Human Resources: PhDr. Markéta Hinková, MBA

IV. Marketing a komunikace

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům odbornou (teoretickou i praktickou) průpravu v oblasti marketingu a komunikace. Hlavní náplní tohoto modulu je zvládnutí zásad správné externí i interní komunikace. Studenti si prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v oblasti krizové komunikace, sponzoringu a eventů, public relations atd. Dále se seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu a s nástroji marketingové komunikace.

Garant modulu Marketing a komunikace: Petr Ungerman

V. Finance

Modul Finance seznamuje studenty se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s problematikou finančních trhů a jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. Dále se zabývá finančním plánováním a rozpočtováním a provázaností strategických cílů. Součástí modulu je i problematika risk managementu.

Garant modulu Finance: Ing. Jan Vlk

Mám zájem o studium MBA

Získejte prestižní titul MBA za cenu 245 000 Kč*
  • Diplom vydaný americkou univerzitou
  • Studijní pobyt na Hawaii
  • Výuka v českém jazyce (studenti ze SR mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině)
  • Vysoká kvalita tutorů s manažerskou praxí

* Uvedená cena je bez DPH. Konečná cena je 296 450 Kč.

Máte otázky ke studiu MBA?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky