Chci studovat

Historie titulu PhD

Historie titulu PhD

Jen za poslední půlstoletí se praxe udělování titulů u nás změnila několikrát. Dnes je na českých vysokých školách běžný systém trojstupňového vzdělávání reprezentovaný tituly bakalář, magistr a doktor, tedy Bc. a Mgr. (Ing.) před jménem a PhD za jménem. To vše je ale dílem teprve nedávné doby. Titul PhD zná Česká republika až od roku 1998.

Původ titulu PhD

PhD je zkratka latinského philosophia doctor, tedy doktor filozofie, a jde o mezinárodně uznávaný titul uváděný za jménem.

Ve středověku bylo studium jiné vědní oblasti mimo teologii, právo a medicínu označováno za filozofii. Vzhledem k vývoji vědních disciplín na univerzitách toto rozdělení vedlo k tomu, že bezmála v každém studijním oboru, ať již z přírodovědného nebo humanitního prostředí, je nyní doktorát udělován v podobě titulu PhD.

Pro ty, kteří usilovali o vědeckou kariéru, bylo po druhé světové válce nově zavedeno známé CSc. (kandidát věd) za jménem, které v českém systému vydrželo až do roku 1990. Titul měl dost blízko k dnešnímu PhD, jen nebyl pojímán jako třetí stupeň vysokoškolského vzdělání, ale jako čistě vědecká příprava. Titul CSc. byl tedy v roce 1990 zrušen a nahradil ho titul Dr. za jménem. Tento stav vydržel ale pouze osm let, kdy se začalo namísto titulu Dr. udělovat v zahraničí uznávané PhD. Tento titul dnes čeká absolventa na konci doktorského studia.

Ve většině zemí je tento titul základním předpokladem kariéry ve vědecké sféře a představuje úvodní krok do světa nezávislého výzkumu.

Požadavky na získání titulu PhD

Mezi jednotlivými zeměmi, vysokými školami a dokonce i mezi obory se požadavky liší.

Většinou se k získání titulu PhD požaduje výzkum, publikování odborných článků a někdy i akademická činnost - vyučování studentů na nižším stupni.

Zakončení doktorského studia je podmíněno vypracováním a úspěšným obhájením disertační práce. Samotná disertační práce může mít rozsah několika desítek stran v případě matematiky, nebo také několika stovek stran v případě například historie. Titul PhD bývá někdy označován jako velký doktorát a je tak odlišován od tzv. malého doktorátu (tituly PhDr., JUDr., RNDr. a jiné).

Dnes existuje mnoho vysokých škol, na kterých se dá titul PhD získat. LIGS University vám nabízí možnost studovat program PhD moderní formou interactive online v češtině i v angličtině v oborech jako je management, finance, marketing a další. Studium PhD vám výrazně pomůže posílit vaše profesionální schopnosti a zvýšit své šance při uplatnění na pracovním trhu. Po ukončení programu získají úspěšní absolventi diplom vydaný americkou LIGS University. 

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

  • nadstandardní vzdělání
  • prestiž ve svém oboru
  • rozšíření možností svého působení
  • významné kontakty
  • celosvětově uznávaný titul
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně