Vědecká rada

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Působí na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha a na Univerzitě Karlově  v Praze.

Vede a účastní se řešení mnoha domácích a zahraničních grantů a výzkumných projektů z oblasti vzdělávání, učení a rozvoje dospělých.

Je předsedou České andragogické společnosti, předsedou ediční rady Česká a slovenská andragogika, šéfredaktorem a členem redakční rady Andragogické revue (česko-slovenského vědeckého časopisu pro teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku) a předsedou vědecké rady Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. Na vysokých školách vede bakalářské a diplomové práce, stejně tak působí jako školitel v rámci doktorského studia. Velmi bohatá publikační činnost  doc. Vetešky tvoří odborné knihy a studie zaměřené na teorii a praxi vzdělávání dospělých, kurikulární reformy, mediaci a probaci, rozvoj sociálních dovedností, kompetenční přístup ve vzdělávání, problematiku kvalifikací v počátečním a dalším vzdělávání a oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů. Je spoluautorem prvního Andragogického slovníku (Grada, 2012).