Vědecká rada

Ing. Jaroslav Stůj, MBA

Ing. Jaroslav Stůj, MBA

Narodil se 22. 7. 1969 v Praze a od roku 1987 až do dubna 2012 pracoval v Dopravním podniku hl. m. Prahy, kde po ukončení středního vzdělání nastoupil jako elektromechanik v technickém depu tramvají Hloubětín. Po třech letech postoupil na místo technika depa a po dalším roce nastoupil na ředitelství Elektrických drah do technického úseku jako vedoucí oddělení technologie a norem. V letech 1991 - 1993 byl vedoucím projektu změna pracovních postupů a technologických norem, implementace nových technologií. Zavádění nových technologií a změny pracovních postupů byly nosným úkolem na další léta a řeší se dodnes vzhledem k neustálým změnám právních, technických norem a inovací. Od roku 1994 byl ve vedení dopravního úseku, kde základní činností bylo řízení tramvajové dopravy na území hl. m. Prahy, projektové řízení  - uvedení dopravních staveb do provozu, uvedení nových drážních vozidel do provozu a uvádění drážní techniky a zabezpečovacího zařízení.

V souvislosti s výkonem manažerských funkcí byl lektorem pro výcvik zaměstnanců v oblasti přijímání techniky, technologií zaměstnanci a zpětná vazba na implementační proces. Prováděl výcvik zaměstnanců v rámci krizové komunikace při řízení dopravy a likvidace mimořádných událostí v provozu městské hromadné dopravy osob. Řídil krizový štáb při mimořádných situacích narušení dopravy, např. z důvodu akce konference Světové banky, povodně, celospolečenské, protestní akce v hl. m. Praze atd. Další činností bylo řízení silové energetiky pro provoz tramvají, optimalizace ztrát a snížení energetické náročnosti včetně projektu rekuperace elektrické energie.

Jaroslav Stůj v průběhu své kariéry zavedl řídící systém pro kontrolu a řízení tramvajové dopravy, který byl rozšířen i na autobusovou dopravu, kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy provozuje. Zavedení systému zajišťuje přesnou jízdu MHD a optimalizuje spotřebu elektrické energie, dispečerskému řízení umožňuje včasnou reakci na jakékoli narušení provozu a ze získaných dat je možné připojit další technologie, které informují cestující.

V letech 2005 - 2010 vystudoval Vysokou školu finanční a správní obor Řízení podniku a podnikové finance. Ve škole A&W Business School  (MBA - manažerský vzdělávací program zakončený zkouškou), mu byl udělen titul Master of Business Administration.

V rámci své 25 leté praxe, výkonu vrcholových manažerských funkcí a výkonu funkce člena představenstva má zkušenosti v jednání se zástupci zaměstnanců, odborovými organizacemi, dozorčí radou a vlastníkem ve společnosti, která má přes 10 000 zaměstnanců. Byl členem týmu transformace a reorganizace podniku.

Jeho motto je: „Nic neponechej náhodě a vždy se snaž najít řešení“.