Vědecká rada

Mgr. Marta Gellová

Mgr. Marta Gellová

Ukončila v roce 1992 Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, po té absolvovala 6ti měsíční stáž v Radě Evropy ve Štrasburku a profesní praxi v advokátní kanceláři Simpson Courtis v Leeds, UK

V letech 2002 až 2004 byla předsedkyní představenstva a generální manažerkou společnosti IP banka, a.s. Zde se věnovala zejména administrativnímu a ekonomickému řízení společnosti, koordinaci a kontrole týmu externích právních poradců, komunikaci a spolupráci se zahraničními společnostmi a institucemi včetně orgánů EU a mezinárodních arbitrážních tribunálů.    

V letech 2005 až 7/2011 působila v pozici generálního sekretáře AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR - profesní sdružení zastřešující finanční zprostředkování a poradenství). V současné době v asociaci působí jako člen představenstva. V rámci své činnosti v asociaci se mimo exekutivního řízení kanceláře asociace věnovala zatupování sektoru finančního zprostředkování a poradenství vůči orgánům státní správy a dohledu (zejména MF, ČNB, PSP), ostatním profesním sdružením na finančním trhu ČR i EU včetně aktivního působení v Komisi a Radě EU. K její činnosti mimo jiné patřilo i pořádání mezinárodních i lokálních odborných konferencí a seminářů, kterých se účastnila i jako prezentující. AFIZ se za jejího vedení účastnil i několika významných mezinárodních projektů a získal grant MPSV ČR.

V rámci svého působení získala i velmi významné postavení v evropské federaci finančního poradenství, kde více než rok působila na pozici generálního sekretáře FECIF.

Díky svým zkušenostem a postavení na finančním trhu se v první polovině roku 2010 dostala do úzké odborné skupiny jako člen Poradního expertního sboru ministra financí a ministra práce a sociálních věcí ČR (PES – pracovní název Bezděkova komise 2), který zpracoval návrh řešení penzijní reformy v ČR. Od září do prosince 2010 pak působila ve skupině „Důchodová reforma - NERV“ Národní ekonomické rady vlády ČR. Tato skupina pokračovala v práci PES a navrhla vládě ČR odborné řešení penzijní reformy, kterou pak vláda v rámci koaličních vyjednávání z části použila a zapracovala do současně již platné legislativy.

V letech 2007 - 2011 působila ve veřejné funkci jako předsedkyně Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu, což je ekonomický poradní orgán parlamentem volené Rady ČRo. Zde se zabývala rozpočtem veřejnoprávní instituce, jeho plněním, hospodařením vedení ČRo a sestavováním Zprávy o hospodaření ČRo, který podléhá schválení PSP ČR. 

Jako členka Československého ústavu zahraničního byla valnou hromadou zvolena do Kontrolní a revizní komise, kde získala pozici předsedkyně. Zde se zabývá kontrolou hospodaření ústavu a projektů na podporu krajanů žijících v zahraničí.

V roce 2010 se podílela na založení EFPA ČR (Evropská federace finančního plánování), kde působí jako předsedkyně Rady. Současně zastává pozici člena představenstva EFPA EUROPE, kde reprezentuje Českou republiku. V rámci této instituce se zabývá tvorbou a implementací evropských standardů finančního poradenství v ČR a prostřednictvím sofistikovaných zkoušek ověřuje úroveň odbornosti v rámci profese finančního poradenství, které jsou garantovány evropským certifikátem.

Od léta 2011 pracuje pro Českou pojišťovnu, a.s. jako poradce generálního ředitele v oblasti legislativy, profesního lobbyingu, zastupování zájmů společnosti a sektoru finančního poradenství, pojišťovnictví a penzijního plánování. Dále zde spolupracuje na metodické podpoře a zavádění profesních standardů v oblasti finančního poradenství, odborných seminářích a konferencích.