Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Interactive Online DBA

100 % online studium Doctor of Business Administration


Studium 100 % online DBA na LIGS University představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a je určeno především zkušeným manažerům na vyšším stupni řízení s několikaletou manažerskou praxí. Studium je přizpůsobeno pro časově zaneprázdněné studenty a využívá výhod moderních technologií. 

 • Začněte se zlepšovat a pracovat na svém rozvoji hned a nečekejte na termín zahájení – výhodou 100 % online studia DBA na LIGS University je možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku; určujete si čas, délku i intenzitu svého studia, a proto můžete vaše online studium DBA skloubit s prací, rodinou i koníčky
 • Přizpůsobte si studium DBA svým potřebám, očekáváním a zájmům – vybíráte si z mnoha specializací a dalších předmětů podle toho, co vás zajímá a co potřebujete k vaší práci, výběr předmětů vám umožňuje zlepšovat se v oblastech, které jsou pro vás důležité, a nestudujete předměty jen proto, že to chce škola
 • Využijte studium online DBA pro svůj maximální přínos a užitek – své znalosti můžete obohatit účastí na online webinářích z různých oblastí i nad rámec zvolených předmětů 
 • Nejste v tom sami – i přes to, že studium DBA je 100 % online, máte k dispozici svého Osobního studijního poradce, který vám pomáhá v průběhu vašeho studia
 • Získávejte zkušenosti a znalosti od profesionálů – tutoři (vyučující) LIGS University – odborníci z praxe vám předají své znalosti a zkušenosti, díky čemu získáte nový pohled na studované oblasti 
 • Délka studia DBA záleží pouze na vás – určujete si tempo a rychlost vašeho studia a záleží pouze na vás, jak rychle studium DBA zvládnete a kdy ho dokončíte
 • Rozvrhněte si své školné do splátek – studium online DBA na LIGS University je cenově dostupné, daňově uznatelné, a navíc si můžete školné rozložit až do osmi splátek po celou dobu svého studia
   

Specializace DBA         Ceník DBA         Chci studovat

Proč studovat online DBA na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tutorů a školitelů – praktický přínos vašeho studia
 • Studentský informační systém – informace na jednom místě přístupné z jakéhokoliv počítače, tabletu či chytrého telefonu na celém světě 
 • Mezinárodní akreditace ASIC Premier University – potvrzení kvality a vysokého standardu studia na LIGS University
 • Cenová dostupnost – možnost studia na splátky bez navýšení ceny školného 
 • Online knihovna – knihy a studijní materiály v ceně studia
 • Okamžitý přínos a propojenost s praxí – znalosti a dovednosti ihned využitelné ve vaší práci
 • Konkurenceschopnost na trhu práce – studiem online DBA získáte náskok na trhu práce
 • Titul DBA – prestižní a světově uznávaný titul DBA a diplom z americké LIGS University 

Reference

 

Kde působí studenti a absolventi
LIGS University?

 • Na středním či vyšším stupni řízení
 • Ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě
 • V soukromém i veřejném sektoru


Přehled firem

 

Můžeme vám pomoci? Máte dotaz? Zeptejte se!

* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů pouze pro potřeby LIGS University v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu.

Proč si vybrat LIGS University?

 • Více než 10 let zkušeností 
 • Leader v online vzdělávání v České republice a na Slovensku
 • Akreditace ASIC Premier University
 • 100 % interactive online forma studia
 • Zahájení studia kdykoliv
 • Programy v češtině, angličtině, slovenštině a španělštině nebo v jejich kombinaci
 • Možnost zvolit si předměty podle zájmu a potřeb i podle jazyků
 • Možnost splátek bez navýšení ceny
 • Možnost zapůjčení odborných knih a časopisů
 • Online knihovna se stovkami odborných titulů 
 • Oxfordský tutorský model
 • Kvalitní online Studentský informační systém (SIS)
 • Možnost přerušení či prodloužení studia
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Poznávací a jazykový pobyt na Hawaii

 • 0

  specializací studia online DBA

 • 0

  volitelných
  předmětů

 • 0

  měsíců - průměrná doba studia

 • 0

  zemí, ze kterých jsou naši studenti 

Struktura programu Interactive Online DBA

100 % online DBA se skládá celkem z dvanácti předmětů. Podle Vašich potřeb a zájmu si vyberete jednu z pěti specializací (specializace obsahuje čtyři předměty) a čtyři volitelné předměty z nabídky dvaceti dvou předmětů. Předměty modulu Metodologie a příprava disertační práce jsou shodné pro všechny studenty. Součástí studia online DBA je i publikační činnost.

 • Management

  Modul Management je zaměřen na hlavní oblasti řízení, ve kterých si účastníci prohlubují své manažerské znalosti a dovednosti především prostřednictvím předávání zkušeností, praktických tréninků a rolových her. Tento modul v sobě zahrnuje např. strategický management, krizový management apod.

 • Projektový management

  Modul Projektový management je zaměřen na oblasti, které zahrnují problematiku projektového a procesního řízení a projektového financování. Modul je připraven na prakticky koncipovaném obsahu podporujícím bezprostřední přenos získaných znalostí a dovedností do praxe.

 • Finance

  Modul Finance seznamuje studenty se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s problematikou finančních trhů a jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. Dále se zabývá finančním plánováním a rozpočtováním a provázaností strategických cílů. Součástí modulu je i problematika risk managementu.

 • Marketing

  Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům odbornou (teoretickou i praktickou) průpravu v oblasti marketingu a komunikace. Hlavní náplní tohoto modulu je zvládnutí zásad správné externí i interní komunikace. Studenti si prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v oblasti krizové komunikace, sponzoringu a eventů, public relations atd. Dále se seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu a s nástroji marketingové komunikace.

 • HR management

  Cílem modulu se zaměřením na Human Resources je rozšířit odborné znalosti a dovednosti studentů v oblasti řízení lidských zdrojů. Hlavní náplní tohoto modulu jsou metody a postupy týkající se strategického plánování a rozvoje lidských zdrojů, získávání a výběru pracovníků, motivace a hodnocení zaměstnanců, personálního auditu a dalších personálních činností.  Dále se modul zaměřuje na problematiku firemní kultury, manažerské psychologie atd.

Podrobné informace o Online DBA   

vám rádi zašleme zdarma na váš e-mail. 

Ceník studia online DBA

  čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let)
jednorázová platba *
Běžná cena

16 425 Kč

131 405 Kč

Akční cena

15 393 Kč

123 140 Kč

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH.
   Konečná cena je 149 000 Kč.


 


 

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. 

Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 888 797 nebo na e-mailu info@ligsuniversity.cz


Podrobný ceník

Podmínky přijetí ke studiu

Co musí splňovat uchazeč o studium Online DBA?

 • Znalost zvoleného jazyka výuky programu (český, slovenský nebo anglický jazyk)
 • VŠ vzdělání magisterského nebo inženýrského stupně nebo jejich zahraniční ekvivalent (MBA, MSc)
 • Manažerská praxe minimálně 5 let
 • Předpoklad pro samostatnou odbornou práci

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • Přihláška ke studiu
 • Návrh a osnova disertační práce (po konzultaci s LIGS University)
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis (včetně fotografie) zahrnující případnou dosavadní vědeckou a publikační činnost

Přihlaste se na bezplatný webinář!

Pravidelně pro vás pořádáme online webináře zdarma, prostřednictvím kterých bychom vám rádi sdělili zajímavé informace a trendy z různých manažerských oblastí. Nejbližší webinář LIGS University na téma „Jak úspěšně prezentovat?“ se uskuteční v úterý 18. 7. 2017 od 18:30 hodin a povede ho tutorka LIGS University Olga Lošťáková.

Nezávazná poptávka studia online DBA

* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů pouze pro potřeby LIGS University v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu.

Přihlásit se do studenstské sekce

Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

Ceník studia Interactive Online DBA

  Běžná cena

Akční cena

čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let)
16 425 Kč  

15 393 Kč

jednorázová platba * 131 405 Kč  

123 140 Kč

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 149 000 Kč.

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 888 797 nebo na e-mailu info@ligsuniversity.cz.

Kurzovné zahrnuje:
 

 • elektronické materiály,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému,
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy,
 • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Kurzovné nezahrnuje:
 

 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
 • případné cestovní náklady.