Chci studovat

Jak poznám kvalitní studium MSc?

Jak poznám kvalitní studium MSc?

Jako při každém jiném studiu, nejde pouze o titul, ale především o kvalitu. Profesní titul MSc je možné v České republice studovat převážně distanční formou, která kombinuje samostudium a dojíždění na vybrané semináře. V případě LIGS University probíhá studium MSc interactive online formou, která studentům umožňuje studovat samostatně, prostřednictvím počítače a internetu. Studium je tedy z drtivé většiny na samotném studentovi - stále však existuje řada faktorů, které mohou jeho studium zkvalitnit anebo mu dát v jiném rozměru přidanou hodnotu.

Tutorský sbor

Kvalitní tutoři (lektoři) jsou jedním z nejdůležitějších článků v řetězci kvalitního studia. I ten nejpilnější student totiž potřebuje vedení či konstruktivní kritiku a zpětnou vazbu od profesionálů z daného oboru, aby pro něj bylo studium opravdu přínosem.
Na LIGS University působí desítky tutorů, kteří jsou zkušenými manažery a odborníky v oblastech, v nichž působí, čímž ve velké míře přispívají k vysoké úrovni studia.

Studijní materiály a knihovna

Přehledné a relevantní studijní materiály jsou pro studium nezbytné. To platí dvojnásob, pokud jsou studenty manažeři a časově vytížení profesionálové.
Na LIGS University jsou pro jednotlivé programy a specializace vytvořena elektronická kompendia a e-learningové materiály, která studentovi poskytují informace k dané problematice a pomáhají mu připravit se na zkoušky a testy. Kromě toho mají studenti k dispozici i online knihovnu, v níž se nacházejí stovky titulů z oblastí managementu, financí, marketingu, HR a mnoha dalších.

Informační systém a komunikace

Hlavně při online studiu je informační systém nutností. Prostředí informačního systému může studium zefektivnit a zpříjemnit nebo naopak, znechutit a zkomplikovat.
Informační systém na LIGS University se řadí do první zmíněné kategorie, což již potvrdili desítky spokojených studentů a absolventů. Má řadu funkcí – umožňuje studentům a tutorům mezi sebou navzájem komunikovat prostřednictvím chatu či diskusních fór, umožňuje absolvovat závěrečné testy a také je prostřednictvím něj možné kdykoliv kontaktovat studijní oddělení.

Interactive Online MSc

Studium programu MSc (Master of Science) vám pomůže pochopit principy fungování organizací a managementu a získat nové znalosti a dovednosti, které využijete při plnění profesních úkolů a cílů. Své zkušenosti vám předají tutoři, kteří působí na významných manažerských postech v národních i nadnárodních firmách.

Studiem programu MSc získáte:

  • konkurenční výhodu oproti ostatním
  • předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci
  • větší šanci na kariérní postup
  • světově uznávaný titul MSc
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program MSc na LIGS University studujete moderní interactive online formou, díky které bude vaše studium časově flexibilní. Své studium MSc můžete začít kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině, slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si také vybíráte specializaci i jednotlivé volitelné předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Po ukončení programu MSc můžete pokračovat ve studiu programu PhD či DBA.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně
10 795 Kč / čtvrtletně