Chci studovat

Jaké jsou výhody titulu MSc?

Jaké jsou výhody titulu MSc?

Získání titulu MSc není v České republice tak rozšířené a známé jako je studium MBA, avšak v poslední době se stává poměrně vyhledávaným titulem a to hned z několika důvodů. Jedním z důvodu je odlišení se od ostatních a tím i získání konkurenční výhody. Absolvent studia MSc na LIGS University získá nejen titul vydaný americkou univerzitou, ale především si osvojí, jak efektivně pracovat s odbornou literaturou a jak zpracovávat získané informace. Dále si vytvoří strategický pohled na reálný svět v oblasti manažerské práce a pochopí principy fungování organizací.

Titul MSc bez předchozí praxe

Nespornou výhodou studia MSc je možnost studovat bez předchozí praxe. Podmínkou pro přijetí ke studiu MSc je být absolventem minimálně bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání. Studium MSc je tedy vhodné i pro čerstvé absolventy tohoto typu vzdělání, kteří si studiem MSc chtějí rozšířit své teoretické znalosti a připravit se tak na budoucí kariéru na manažerské pozici. Studium MSc je svým zaměřením vhodnou volbou pro pracovníky na technických a vědecko-výzkumných pozicích, kteří se chtějí dále rozvíjet ve zvolené oblasti.

Studium MSc cesta k titulu PhD

Absolvování studia MSc je ideálním předstupněm pro navazující studium PhD, ve kterém může absolvent MSc dále pokračovat na LIGS University. Výhodou je rovněž volba specializace studia MSc, kterou si student volí dle svého zaměření a zájmu. Na LIGS University mají zájemci možnost vybrat si ze čtyř specializací, a to Management, Marketing, Human Resource Management a Finance Management. V těchto specializacích mohou pak absolventi studia MSc pokračovat i při studiu PhD a prohloubit si tak svůj přehled a zaměření v řešené oblasti.