Chci studovat

Jaké předměty se dají studovat při PhD studiu

Jaké předměty se dají studovat při PhD studiu

Studium PhD, jak v klasické, tak i v online formě je náročné, ale určitě se vyplatí. Sebekázeň a vůle je zvláště při online studiu důležitá, protože školu pravidelně nenavštěvujete, studujete z domova a je jen na vás, kdy a jak intenzivně se studiu věnujete.

V dnešní době existuje mnoho škol, na kterých se dá doktorské programy studovat. Jednou z nich je i LIGS University, která nabízí studium PhD formou interactive online. Po absolvování tohoto programu získá absolvent diplom vydaný americkou univerzitou a titul PhD, uváděný za jménem.

Struktura online PhD studia na LIGS University:

Doktorský program Interactive Online PhD se skládá celkem z 12 předmětů.

Student absolvuje 6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu 

 • Metodologie výzkumu,
 • Projekt I - Návrh,
 • Projekt II – Přehled literatury a teoretický základ,
 • Projekt III – Metodologie psaní,
 • Projekt IV – Průzkum a analýza dat,
 • Projekt V – Konzultace a zpracování vědeckého projektu,

dále 3 předměty zvolené specializace a 3 předměty z volitelného modulu.

Součástí online studia je rovněž publikační činnost.

V současnosti LIGS University nabízí celkem 4 specializacíe programu Interactive Online PhD:

 • Management,
 • Finance,
 • Marketing,
 • HR Management

Výběrem specializace, si student prohlubuje své znalosti v oboru, který ho zajímá a kterému se chce do budoucna věnovat. Součástí studia PhD je zpracování seminárních prací a publikační činnost. V průběhu celého studia PhD zpracovává student disertační práci, kterou na závěr studia obhajuje před odbornou komisí.

Titul PhD znamená posílení profesionálních schopností. Díky vlastnímu výzkumu během online studia PhD programu jsou studenti schopni analyzovat data a následně je interpretovat. Získají schopnost kriticky myslet, vyhodnocovat možnosti a používat specializované zdroje informací, což ve výsledku pomůže rychle a efektivně řešit nejrůznější problémy.

První a mnohdy nejtěžší krok, který musíte udělat, pokud chcete začít se studiem PhD, je rozhodnout se začít. Udělejte tento krok nyní a vydejte se směrem, který vám dá konkurenční výhodu oproti ostatním. 

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

 • nadstandardní vzdělání
 • prestiž ve svém oboru
 • rozšíření možností svého působení
 • významné kontakty
 • celosvětově uznávaný titul
 • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně