Chci studovat

Jaké specializace MBA lze studovat?

Jaké specializace MBA lze studovat?

Titul MBA neboli Master of Business Administration, není výsadou jen pracovníků z obchodní sféry, jak by se dalo předpokládat z názvu. I když mezi držiteli titulu MBA je řada manažerů z oblasti obchodu, je třeba na MBA studium pohlížet jako na univerzální vzdělání pro manažery z různých oborů a odvětví na různorodých pracovních pozicích. Mezi úspěšnými absolventy MBA můžeme najít např.

finančního, marketingového nebo personálního ředitele, podnikatele či jednatele rodinné firmy, zaměstnance státní správy nebo i lékaře, který řídí nemocnici.

Jakou specializaci u titulu MBA si tedy vybrat?

Je znáno, že kde je poptávka, vzniká i nabídka. Proto dnes existuje celá řada specializací a oborů MBA a neustále vznikají nové dle požadavků a potřeb potencionálních studentů. V nabídkách zahraničních i českých škol můžeme najít specializace MBA jako je

 • projektový management,
 • zdravotnictví,
 • cestovní ruch,
 • mezinárodní obchod,
 • IT,
 • finance
 • a mnoho dalších.

Společným jmenovatelem a základem všech MBA je management doplněný o specializované předměty, které si student volí dle svého zájmu. V praxi to vypadá tak, že si student přizpůsobuje program MBA svým potřebám a k předem daným předmětům si vybírá svoji specializaci a volitelné předměty.

Nejpopulárnější specializace MBA

Některé specializace jsou žádanější a některé, hlavně ty nové si své studenty teprve hledají. Mezi oblíbené specializace MBA na LIGS University patří

 • Strategický management,
 • Účetnictví,
 • Projektový management,
 • HR management
 • a Mezinárodní marketing.

Ze zvolené specializace student zpracovává svoji závěrečnou práci a tím prohlubuje své znalosti v dané oblasti. Z uvedeného vyplývá, že si každý může najít svoji specializaci MBA dle svého pracovního zařazení či preferencí a studovat tak to, co je pro něj nejpřínosnější a nejzajímavější.

Tip: Seznam předmětů u studia MBA interactive online.

Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MBA si můžete zvolit v češtině, angličtině nebo slovenštině. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně
10 795 Kč / čtvrtletně

Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založen na pravidelném setkávání s vrcholovými manažery významných firem, se kterými budete řešit reálné problémy z vašeho manažerského života. Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají. Executive MBA vám přinese nové kontakty, praktické zkušenosti tutorů i dalších studentů a  zefektivní vaši každodenní manažerskou práci.

Více informací Přihláška

26 875 Kč / čtvrtletně