Chci studovat

K čemu mohu využít titul PhD?

K čemu mohu využít titul PhD?

Titul PhD, často také označovaný jako velký doktorát, představuje nejvyšší stupeň vzdělání. Znalosti, které spolu s titulem PhD získáte, využijete jak v oblasti vědeckého výzkumu, tak i ve vaší praxi - díky titulu PhD vzrostou také vaše profesionální schopnosti.

Titul PhD a vědecká činnost

Aplikování kvantitativních i kvalitativních vědecko-výzkumných metod, ověřování a vyvracení hypotéz, analýza a interpretace dat, práce s odbornou literaturou – tyto a mnohé další znalosti a dovednosti získáte spolu s titulem PhD.

Na základě toho pak budete moci přispívat do konkrétní vědecké oblasti. Titul PhD tedy využijete ve vědecké činnosti, k realizování nových výzkumů, stanovování nových hypotéz a přinášení nových poznatků a informací, které přispějí k rozvoji v dané oblasti.

Titul PhD v praxi

Veškeré teoretické poznatky, které při studiu PhD získáte, budou mít zároveň přesah do vaší praxe. Lépe pochopíte prostředí, ve kterém se pohybujete, dokážete ho kriticky hodnotit a neustále hledat nová řešení. Typickým příkladem je specializace v oboru Management. Řízení poznáte jak z teoretického a procedurálního hlediska, tak i z praktického úhlu pohledu.

Poznatky, které získáte, vám umožní lépe pracovat se zaměstnanci a naučí vás jak podporovat tým. Všechny nástroje řízení, které nejprve poznáte teoreticky, se později naučíte využívat v praxi, kriticky hodnotit jejich výhody a omezení. Díky titulu PhD si zkrátka osvojíte celou řadu manažerských dovedností, které dále využijete ve své praxi.

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

  • nadstandardní vzdělání
  • prestiž ve svém oboru
  • rozšíření možností svého působení
  • významné kontakty
  • celosvětově uznávaný titul
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně