Chci studovat

Kde se uplatňují absolventi studia MSc?

Kde se uplatňují absolventi studia MSc?

Absolventi studia MSc (Master of Science) získají znalosti, které jim pomohou pochopit principy fungování společností,  řízení firem a managementu obecně. Titul MSc formou lze studovat online studia, které vám dává volnost a časovou flexibilitu. Tento program MSc můžete začít kdykoliv během roku.

 Drtivá většina absolventů nachází uplatnění ve studovaném oboru. Většina je zaměstnána ve firmách a menší část samostatně podniká. Někteří pokračují ve studiu. Absolventi programu, kteří získají titul MSc, se uplatní v řídících funkcích v různých oborech, to závisí na studované specializaci a také zaměření každého absolventa. Díky studiu MSc  pochopí studenti, jak funguje řízení společnosti a rovněž se dozvědí, jak používat nástroje řízení tak, aby společnost prosperovala. Mají rovněž rozvinuté kritické myšlení a proto dokáží věcně argumentovat a komunikovat.

Rozdíl mezi titulem MSc a českým titulem Ing.:

Při srovnání českého inženýrského titulu s americkým magisterským titulem MSc se nutně nabízejí otázky:

 • Kterému z nich dát při volbě studia přednost?
 • Proč usilovat o americký titul, když máme vlastní?

Benefitem titulu MSc, který se píše za jménem je, že se jedná o titul uznávaný ve vyspělých státech světa.

 Zjednodušeně lze říci, že tituly lze považovat za rovnocenné, ale zatímco držitel českého titulu se o něco snadněji uplatní ve sféře českých státních institucí, s americkým titulem lépe pochodíte v zahraničí a u nadnárodních společností.

Uplatnění absolventů s titulem MSc je v celé škále oborů. Na LIGS University se můžete specializovat na obory

 • Management,
 • Marketing,
 • Human Resource Management a
 • Finance Management.

Každá z těchto specializací rozšíří teoretické znalosti studenta i bez nutné předchozí manažerské praxe.

Například specializace Human Resource management připraví absolventy na práci HR specialistů – studenti získají znalosti v oblasti lidských zdrojů, jako je plánování a rozvoj lidských zdrojů, výběr pracovníků nebo pracovní právo.

Studium programu Online MSc se skládá z několika předmětů vybrané specializace a z celé řady volitelných modulů, které si absolvent vybírá podle svého zaměření tak, aby měl po absolvování studia MSc největší šanci se uplatnit na pracovním trhu.

 Variabilita oblastí, v nichž je možné získat titul MSc je poměrně veliká. Programy MSc se týkají oblastí od IT přes přírodní vědy až po vědy společenské.

Studium MSc je na rozdíl od studia MBA zaměřeno méně prakticky a obsahuje více výzkumných a teoretických prvků.

Chcete získat titul MSc?

Zaujalo vás studium MSc a chtěli byste se dozvědět více? Zeptejte se nás, co vás zajímá. Napište nám svůj dotaz nebo nám zavolejte na bezplatnou zelenou linku 800 888 797.

Ve virtuální místnosti si rovněž můžete domluvit skype hovor, ve kterém vám náš MSc program a možnosti uplatnění představíme blíže.

 

 

Interactive Online MSc

Studium programu MSc (Master of Science) vám pomůže pochopit principy fungování organizací a managementu a získat nové znalosti a dovednosti, které využijete při plnění profesních úkolů a cílů. Své zkušenosti vám předají tutoři, kteří působí na významných manažerských postech v národních i nadnárodních firmách.

Studiem programu MSc získáte:

 • konkurenční výhodu oproti ostatním
 • předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci
 • větší šanci na kariérní postup
 • světově uznávaný titul MSc
 • diplom vydaný americkou univerzitou

Program MSc na LIGS University studujete moderní interactive online formou, díky které bude vaše studium časově flexibilní. Své studium MSc můžete začít kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině, slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si také vybíráte specializaci i jednotlivé volitelné předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Po ukončení programu MSc můžete pokračovat ve studiu programu PhD či DBA.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně
10 795 Kč / čtvrtletně