Chci studovat

Kdo může studovat MBA?

Kdo může studovat MBA?

Předpokladem pro studium MBA není jen splnění podmínek přijetí do programu jako je vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) či středoškolské s doložitelnou manažerskou praxí, ale velmi důležité je odhodlání, motivace pro studium a cíl. Pokud patříte mezi manažery, kteří na sobě chtějí neustále pracovat, posouvat se dál a růst ve svém profesním, ale i osobním životě, tak právě pro vás je studium MBA to pravé.

Praxe pro MBA hraje hlavní roli

Studium MBA pro vás bude nejen zdrojem informací, znalostí a zkušeností, ale i neocenitelným přínosem pro vaši praxi. Pokud již máte za sebou několikaleté zkušenosti na manažerské pozici, můžete poznatky nabyté při studiu MBA aplikovat rovnou ve své kariéře, tj. využít je při řešení vašich pracovních situací, problémů či při běžných pracovních činnostech.

Pokud jste vysokoškolák a praxi na manažerské pozici ještě nemáte, můžete právě studiem MBA získat rozhled, naučit se řešit modelové situace či případové studie a hlavně seznámit se se všemi důležitými manažerskými disciplínami z oblasti managementu, marketingu, HR, financí a dalších.

Motivace na prvním místě

Vzhledem k tomu, že MBA studují převážně zaměstnaní a časově zaneprázdnění lidé, je velmi náročné skloubit zaměstnání se studiem a navíc ještě k tomu zvládnout i svůj osobní život. Proto je velmi důležité umět si nastavit osobní studijní harmonogram, naplánovat a vyčlenit si čas pro samostudium a v neposlední řadě to vše dodržovat. Dalo by se říct, že z uvedeného vyplývá, že MBA mohou studovat motivovaní lidé s velkou dávkou sebe-disciplíny, kteří si uvědomují, že vzdělání je přínosné teprve tehdy, když se mu věnují naplno a pravidelně.

 Tip: Chcete znát své znalosti managementu, HR, personalistiky, financí, marketingu, managementu či komunikace? Otestujte své znalosti v tomto testu.

Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MBA si můžete zvolit v češtině, angličtině nebo slovenštině. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně

Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založen na pravidelném setkávání s vrcholovými manažery významných firem, se kterými budete řešit reálné problémy z vašeho manažerského života. Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají. Executive MBA vám přinese nové kontakty, praktické zkušenosti tutorů i dalších studentů a  zefektivní vaši každodenní manažerskou práci.

Více informací Přihláška

26 875 Kč / čtvrtletně