Tým LIGS University

Tým LIGS University

Michaela Makovská

Invoice Clerk

V LIGS University pracuje od roku 2010 na pozici Invoice Clerk. Hlavní náplní její práce je podpora finančního a účetního oddělení. Jedná se především o vystavování a zpracování faktur a dalších účetních dokladů. Také má na starosti zadávání a úpravu splátkových kalendářů ke studijním programům a průběžnou kontrolu hrazení splátek i jejich další zpracování.

Před LIGS University pracovala jako klientský pracovník v ČSOB.

Jejím osobním i pracovním mottem je: „Jen to je ztraceno, co sami vzdáváme.“

 

E-mail: mmakovska@ligsuniversity.cz