Vzdělávací kurz

Dobrý plán je zárukou úspěšné změny

“Projekty změn u nás? No ani pořádně nevíme, co má být cílem, plánem se moc nezabýváme, hlavně aby se rychle něco začalo měnit. No a na konci se divíme, co že jsme to vlastně (ne)udělali a kolik to proboha zase stálo!”

  Manažer kvality v jedné výrobní firmě

 

Máte pocit, že i vaše projekty si žijí vlastním životem? Že neplnit termíny je normální stav? Že rozpočty jsou jen orientační a skutečnost je pak naprosto odlišná? Zastavte se a investujte tři dny svého času. Tím si ušetříte mnoho práce a zbytečného stresu v budoucnosti.

Přihlaste se na třídenní kurz metodiky projektového řízení, který vás naučí základní zásady, jak dobře zvládat projekty:

Kurz bude probíhat v termínech:

19. - 20. 5. a 27. 5. 2016

Forma kurzu: prezenční

Cena kurzu: 12 500 Kč + DPH

Při přihlášení ve dvou získá každý
účastník slevu 10 % z celkové ceny kurzu.

Místo konání:

LIGS University
Dobrovského 40
Praha 7 - Holešovice

Pro koho je kurz vhodný?

Pro kohokoliv, kdo vede projekty nebo na nich jen pracuje. Tedy pro zadavatele projektů, lídry, manažery, projektové manažery, manažery kvality, výrobní manažery a pro všechny členy projektových týmů. Metodiku lze samozřejmě úspěšně použít i při tvorbě studií i závěrečné práce studia.

Co se naučíte?

 • Navrhovat projekty od cíle k jednotlivým činnostem (shora-dolů).
 • Promyslet a logicky provázat související části projektu.
 • Zařadit do projektu jen takové činnosti, které jsou nezbytně nutné, tedy šetřit náklady.
 • Stanovovat měřitelné ukazatele i u obtížně měřitelných částí projektů.
 • Již v průběhu návrhu projektu vypracovat celkem přesný rozpočet.
 • Rozhodovat, co v projektu delegovat / oddělit do samostatných podprojektů.
 • Jak pracovat s riziky, aby byla v projektu pod kontrolou.
 • Srozumitelně komunikovat celý rozsah projektu.
 • A vše si prakticky důkladně vyzkoušíte

Jak bude kurz probíhat?

Kurz je třídenní a bude probíhat prezenční formou v následujících termínech: 19. - 20. 5., a 27. 5. 2016
vždy od 9:00 do cca 17 - 18:00 hodin s přestávkou na oběd.

Kurz je intenzivní s individuálním přístupem a velkým prostorem pro diskuse o celé metodice. Je veden 1 - 2 lektory (dle počtu účastníků). První dva dny se postupně seznámíte s celou metodikou, kterou si pak v týmech procvičíte:

 • nalezení správných cílů projektu,
 • stanovení dílčích výstupů - částí projektu,
 • stanovení měřitelných ukazatelů pro všechny části projektu,
 • ověření úplnosti projektu,
 • identifikace rizik, jejich hodnocení a návrh způsobu jejich ošetření,
 • sestavení rozpočtu a rámcového harmonogramu,
 • rozdělení odpovědností v projektu,
 • komunikace celého projektu.

Lektoři kurzu

 

 

 

 

 

Michal Henych, MBA

Ing. Jan Duba

Přihláška do kurzu