Chci studovat

Studium MBA (Master of Business Administration)

Jak si vybrat MBA v ČR

Zadejte Váš e-mail a stáhněte si e-book ještě dnes.

Studium MBA (Master of Business Administration)

Studium MBA v České republice

Na LIGS University můžete studovat program Interactive Online MBA anebo Executive MBA.

Své zkušenosti studentům předávají tutoři, kteří působí na významných manažerských postech v národních i nadnárodních firmách.

Studium MBA významně zvyšuje hodnotu na trhu práce, významné společnosti se již dnes cíleně zaměřují na nábor MBA manažerů.

MBA - kvalifikační standard špičkových manažerů.

Jak Vám MBA může změnit život   MBA: příběhy absolventů

Studiem MBA mimo jiné získáte:

  • nadstandardní manažerské vzdělání
  • špičkové poznatky z oblasti řízení firmy propojené s praxí
  • vysokou prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce
  • prestižní světově uznávaný titul MBA
  • významné kontakty s manažery různých oborů

Titul MBA   Kdo může studovat MBA   Co je potřeba k získání titulu MBA

Studium MBA je pro náročné

U programu Executive MBA je délka studia dva roky, u studia MBA formou interactive online se může lišit – záleží na osobním nastavení a tempu studia jednotlivých účastníků. Nicméně, očekává se vysoká míra sebekázně.  Cíl však stojí za to.

Jak zvládnout studium MBA   Jak studovat MBA online

Studijní programy pro získání titulu MBA:

Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MBA si můžete zvolit v češtině, angličtině nebo slovenštině. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně

Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založen na pravidelném setkávání s vrcholovými manažery významných firem, se kterými budete řešit reálné problémy z vašeho manažerského života. Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají. Executive MBA vám přinese nové kontakty, praktické zkušenosti tutorů i dalších studentů a  zefektivní vaši každodenní manažerskou práci.

Více informací Přihláška

26 875 Kč / čtvrtletně

BLENDED LEARNING

Tato forma studia kombinuje osobní setkávání studentů a tutorů v rámci praktických workshopů na dvoudenních tutoriálech se samostudiem.

TUTORSKÝ MODEL VÝUKY

Studentovi je v rámci každého předmětu či modulu přiřazen jeden konkrétní tutor, se kterým konzultuje svoje studium. Tutor studenta vede při psaní prací.

ZAHÁJENÍ STUDIA KDYKOLIV

Interactive Online programy můžete zahájit kdykoliv v průběhu roku. Nemusíte čekat, až se naplní skupina či na vypsaný termín zahájení. Dnes se rozhodnete a zítra studujete!

MBA PRAHA, BRNO, OSTRAVA...

Žijete či pracujete v Praze, Brně, Ostravě nebo jinde v České republice nebo dokonce jinde na světě? Rádi byste studovali MBA, ale bojíte se, že budete muset za studiem dojíždět a trávit hodiny na cestách? Program Interactive Online MBA na LIGS University můžete studovat odkudkoliv, stačí vám počítač s připojením k internetu.

STUDIUM MBA ONLINE

Nejen MBA, ale i další programy LIGS University můžete studovat moderní interactive online formou, která je ve světě běžně používanou formou studia. Online studium má své výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody patří například nezávislost, volnost, časová flexibilita. Tato forma však vyžaduje vysokou míru osobní vůle a sebekázně.

TITUL MBA (Master of Business Administration)

Titul MBA není v ČR uznáván jako ekvivalent vysokoškolského titulu. Titul MBA právní řád jako takový nezná, není to akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů či vysokoškolskými tituly podle zahraničních vysokoškolských právních norem. MBA je profesní manažerský titul uváděný za jménem.

Platnost titulu MBA v ČR