Chci studovat

MBA - Nástroje pro komunikaci se zaměstnanci

MBA - Nástroje pro komunikaci se zaměstnanci

Jak dostat slova managementu k uším zaměstnanců tak, aby nedocházelo ke zbytečným šumům? Existují klasické i moderní metody, pro každou příležitost se však hodí trochu jiné. Především je třeba komunikovat tak, aby sdělení bylo pochopitelné pro jeho příjemce. Na LIGS University v rámci programu MBA Online můžete studovat předmět Komunikace, jehož cílem je zvládnout zásady správné komunikace externí i interní.

Čeho se vyvarovat?

Obecně, ať už používáte jakýkoliv z nástrojů, vyplatí se držet se určitých obecných zásad:

Neplkat

Lidé na vedoucích postech firem mají často sklony ke složitému vyjadřování. Mají pocit, že to z nich udělá v očích zaměstnanců inteligentního a charizmatického vůdce. Omyl. Vyvolají jedině nepochopení a jejich snaha sdělit něco konkrétního zmizí v rozvitých souvětích.

Nemlčet

Pokud má firma problémy, vyplatí se svým spolupracovníkům těžkosti objasnit. Vyhnete se nechtěnému překroucení pravdy. Nejde však jen o problémy, důležitá je komunikace se zaměstnanci obecně.

Nenudit

Chcete, aby lidé četli firemní časopis? Pak je dobré si uvědomit, že žijeme v době infotainmentu. Média se bulvarizují, neboť lidé se chtějí v první řadě bavit a tak i firemní časopis by měl být zábavný.

Jaké jsou nástroje komunikace?

1. Firemní časopis

Firemní titul má tu vlastnost, že jej obvykle nečtou jen samotní zaměstnanci, ale rovnou celé rodiny. Slouží tedy jako informační zdroj primárně pro interní komunikaci, ale podceňovat by se neměla ani role sekundární – podnik si časopisem buduje dobrou pověst v místě svého působení.

2. Intranet

Vybudovat stránky jen pro zaměstnance obnáší své výhody například v porovnání s firemním časopisem. Intranet dovede dobře posloužit například u firem, které vyžadují dynamickou komunikaci se svými pracovníky. Na rozdíl od časopisu se podaří novinku zveřejnit v reálném čase. Navíc umožňuje zaměstnancům okamžitě reagovat (například formou diskuzního fóra).

3. Eventy pro zaměstnance (od večírků po teambuilding)

V interní komunikaci nejde jen o suché sdělování změn a novinek. Vnitřní komunikace musí umět zapojit cílovou skupinu do hry. Neformální večírky uvolňují atmosféru na pracovišti a pojem teambuilding zahrnuje veškeré aktivity, které pomáhají stmelovat kolektiv, obvykle v rámci jednoho oddělení.

4. Direct mail

Jak dosáhnout toho, aby váš pracovník cítil, že promlouváte přímo k němu? Použijte direct mailing. Elektronický má jistě výhodu v ceně a rychlosti, papírový se hodí pro oficiálnější příležitosti. Jistě není od věci, když firma svému zaměstnanci například touto formou pošle přání k narozeninám nebo k získání titulu Zaměstnanec měsíce.

Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MBA si můžete zvolit v češtině, angličtině nebo slovenštině. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně
10 795 Kč / čtvrtletně

Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založen na pravidelném setkávání s vrcholovými manažery významných firem, se kterými budete řešit reálné problémy z vašeho manažerského života. Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají. Executive MBA vám přinese nové kontakty, praktické zkušenosti tutorů i dalších studentů a  zefektivní vaši každodenní manažerskou práci.

Více informací Přihláška

26 875 Kč / čtvrtletně