Chci studovat

MBA - Tipy, jak efektivně rozdělovat úkoly

MBA - Tipy, jak efektivně rozdělovat úkoly

Jak efektivně rozdělovat úkoly

Všeobecně platí, že jakmile člověka v práci povýší, brzy zjistí, že rozhodně nestíhá dělat všechno sám. Přibydou mu nové úkoly a rozšíří se oblast zodpovědnosti. Nezbývá, než tedy efektivně rozdělit a delegovat úkoly na někoho, o kom ví, že je spolehlivý a úkol zvládne.

Na LIGS University můžete studovat dva druhy programů MBA, které vám pomohou v rozhodování a naučí vás, jak efektivně rozdělovat úkoly. Program Interactive Online MBAa program Executive MBA (založený na setkávání s vrcholovými manažery). V rámci těchto programů si v předmětech, jako je Management nebo Komunikace mimo jiné osvojíte umění delegovat úkoly.

Pokud nebudete umět úkoly správně komunikovat svým podřízeným, negativní důsledky brzy dopadnou na celý pracovní tým i výsledky firmy. Nezbavujte se odpovědnosti za konečný výsledek, ale současně dejte podřízeným prostor pro seberealizaci.

Pravidla efektivního rozdělení úkolů

Aby byl úkol delegován efektivně a byl také splněn, musí mít určité náležitosti. Pokud některá z nich chybí, je to příznak chybějící informace, šumu v komunikaci, nepochopení a následná frustrace na obou stranách.

Jednoduchost a srozumitelnost

Při rozdělování a zadávání buďte konkrétní.Úkol je splnitelný tehdy, když je jednoduchý. Složitost představuje zbytečnou komplikaci. Z toho vyplývá, že pro toho, kdo úkoly zadává, je lepší, když vytváří více drobných úkolů a vymezuje mezi nimi vztahy. Úkoly pak lze snadno rozdělovat mezi více lidí.

Typické otázky – Co se má udělat? Proč se to má udělat? Kdo to má udělat?

Časová náročnost

Úkol má být měřitelný, motivující a smysluplný. Úkol, který podřízený nechápe nebo s ním má problém, bude odsouvat na později.

Otázka, kterou při zadání úkolu podřízenému položíte, by měla znít – Kolik času, prostředků a energie je potřeba ke splnění úkolu?

Řešitelnost

Je také důležité mít na paměti, že pokud úkol zadáváte, musíte vědět, zda je řešitel vůbec schopný úkol splnit. Má šanci získat všechny potřebné informace? Má potřebné dovednosti? Má dostatek času a prostředků?

Příklad neadekvátního úkolu – pověřit introvertního člověka vedením porady nebo ho nutit k rozhodování v časovém stresu. Nebude mít zřejmě sílu se vzepřít, ale úkol zároveň nebude schopen splnit.

Termíny

Další důležitá věc – úkol musí mít termín. Velmi častá chyba manažerů je, že chybí termín zadaného úkolu.

Otázky, které si manažer musí při rozdělování úkolu klást, jsou tedy – Do kdy se má dosáhnout cíle? Jak dlouho asi bude podřízenému splnění úkolu trvat? A s tím související otázka – kdy začne úkol plnit a kdy skončí?

Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MBA si můžete zvolit v češtině, angličtině nebo slovenštině. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně
10 795 Kč / čtvrtletně

Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založen na pravidelném setkávání s vrcholovými manažery významných firem, se kterými budete řešit reálné problémy z vašeho manažerského života. Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají. Executive MBA vám přinese nové kontakty, praktické zkušenosti tutorů i dalších studentů a  zefektivní vaši každodenní manažerskou práci.

Více informací Přihláška

26 875 Kč / čtvrtletně