LIGS University

Mise, vize a strategie LIGS University

Mise, vize a strategie LIGS University

MISE

Misí LIGS University je poskytovat kvalitní a progresivní interactive online vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivou cenu.

VIZE

Vizí LIGS University je být vysoce kvalitním a inovativním vzdělávacím institutem, jehož služby, chování a poskytovaný servis přesahují očekávání studentů, tutorů a zaměstnanců.

Vize LIGS University je zaměřena na naplnění následujících cílů:

  • Leadership - jsme leaderem na trhu.
  • Innovation - máme inovativní přístup.
  • Growth - podporujeme osobní růst.
  • Success - pomáháme k úspěchu.

STRATEGIE

  • Mít vysoce kvalitní tutorský sbor a tým zaměstnanců, udržovat a zvyšovat jejich kvalifikaci, odbornost a profesionalitu.
  • Být vysoce profesionálním vzdělávacím institutem poskytujícím vzdělávání na výrazně vyšší, než očekávané úrovni.
  • Být inovativní v přístupech, postupech a nabízených službách v souladu s naplňováním cílů, mise a vize.
  • Rozšiřovat nabídku specializací, předmětů a jazykových mutací.