Chci studovat

Studium MSc (Master of Science)

Studium MSc (Master of Science)

Program MSc je určen především absolventům bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání bez manažerské praxe, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti ve zvolené oblasti.

Interactive Online MSc

Studium programu MSc (Master of Science) vám pomůže pochopit principy fungování organizací a managementu a získat nové znalosti a dovednosti, které využijete při plnění profesních úkolů a cílů. Své zkušenosti vám předají tutoři, kteří působí na významných manažerských postech v národních i nadnárodních firmách.

Studiem programu MSc získáte:

  • konkurenční výhodu oproti ostatním
  • předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci
  • větší šanci na kariérní postup
  • světově uznávaný titul MSc
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program MSc na LIGS University studujete moderní interactive online formou, díky které bude vaše studium časově flexibilní. Své studium MSc můžete začít kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině, slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si také vybíráte specializaci i jednotlivé volitelné předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Po ukončení programu MSc můžete pokračovat ve studiu programu PhD či DBA.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně

ZAHÁJENÍ STUDIA KDYKOLIV

Interactive Online programy můžete zahájit kdykoliv v průběhu roku. Nemusíte čekat, až se naplní skupina či na vypsaný termín zahájení. Dnes se rozhodnete a zítra studujete!

TUTORSKÝ MODEL VÝUKY

Studentovi je v rámci každého předmětu či modulu přiřazen jeden konkrétní tutor, se kterým konzultuje svoje studium. Tutor studenta vede při psaní prací.

MOŽNOST ZAPŮJČENÍ KNIH

Studenti programů LIGS University si mohou v knihovně v prostorách LIGS University bezplatně zapůjčit odborné knihy a časopisy, které potřebují ke studiu.

MSc PRAHA, BRNO, OSTRAVA...

Žijete či pracujete v Praze, Brně, Ostravě nebo jinde v České republice nebo dokonce jinde na světě? Rádi byste studovali MSc, ale bojíte se, že budete muset za studiem dojíždět a trávit hodiny na cestách? Program Interactive Online MSc na LIGS University můžete studovat odkudkoliv, stačí vám počítač s připojením k internetu.

STUDIUM MSc ONLINE

Nejen MSc, ale i další programy LIGS University můžete studovat moderní interactive online formou, která je ve světě běžně používanou formou studia. Online studium má své výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody patří například nezávislost, volnost, časová flexibilita. Tato forma však vyžaduje vysokou míru osobní vůle a sebekázně.

TITUL MSc (Master of Science)

Titul MSc není v ČR uznáván jako ekvivalent vysokoškolského titulu. Titul MSc právní řád jako takový nezná, není to akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů či vysokoškolskými tituly podle zahraničních vysokoškolských právních norem. MSc je profesní titul uváděný za jménem.