Novinky

NOVINKY

Doktorské studium PhD a DBA nově na LIGS University

14. 4. 2014

LIGS University nově poskytuje program Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration) a Interactive Online PhD (Doctor of Philosophy) v českém, slovenském a anglickém jazyce či v kombinaci těchto jazyků. Oba dva programy jsou poskytovány v individuálním režimu pod vedením školitele a probíhají moderní interactive online formou, která umožňuje zahájit studium v programu kdykoliv v průběhu roku. Standardní délka doktorských programů je dva až tři roky, resp. je individuální, neboť záleží na studijním tempu každého účastníka programu a na zvládnutí všech studijních povinností.

Doctor of Business Administration

Program Interactive Online DBA představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a je určen především manažerům na vyšších či top manažerských pozicích, kteří chtějí získat zkušenosti a znalosti na mezinárodní úrovni a dále se chtějí zaměřit na řešení reálných manažerských problémů ve vybrané oblasti dle zvolené specializace. Program Interactive Online DBA je rozdělen do tří částí: specializace, volitelný modul a modul Metodologie a příprava disertační práce. Zájemci o program Interactive Online DBA si mohou vybrat ze šesti specializací: Management, Finance, Marketing, HR Management, Forestry Management a Environmental Management.

Doctor of Philosophy

Doktorský program Interactive Online PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti v různých oborech a oblastech a chtějí poznat a vědecko výzkumnými metodami zkoumat, stanovovat, ověřovat či vyvracet stanovené hypotézy a tím obohatit vědecký výzkum ve zvolené odbornosti. Zájemci o studium v programu Interactive Online PhD si mohou vybrat ze sedmi specializací: Management, Finance, Marketing, HR Management, Forestry, Natural Resources Management a Protection Management.  Součástí programu je Vědecko-výzkumný modul, který se věnuje metodologii psaní vědecké práce a je přípravou pro práci disertační.

Oba dva programy jsou ukončeny zpracováním a obhajobou disertační práce před komisí. Po ukončení programu Interactive Online DBA a Interactive Online PhD obdrží úspěšní absolventi příslušný americký univerzitní titul a diplom vydaný americkou LIGS University.