Novinky

NOVINKY

Máme pro vás nové předměty v programu online MBA!

8. 3. 2017

V rámci snahy o neustálé zkvalitňování studia na LIGS University pořád přinášíme nové a zajímavé specializace a předměty, které pomůžou rozvinout vaše znalosti nad rámec běžných studií. Proto jsme nyní do výběru kurzů nově zařadili předměty Společenská odpovědnost firem a Kybernetická bezpečnost, které si studenti mohou vybrat v rámci Volitelného modulu programu Interactive Online MBA.

Předmět Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) se zabývá definováním podstaty CSR, principy CSR a jejich dopady na ekonomickou výkonost firem, na zvyšování hodnoty firem a na image značky. 

Předmět Kybernetická bezpečnost má za cíl seznámit studenty s problematikou bezpečnosti v kontextu informačních technologií a riziky, které je mohou postihnout v rámci každodenních činností.

Více informací o jednotlivých předmětech či jejich sylaby naleznete na stránce programu Interactive Online MBA.