Novinky

NOVINKY

President LIGS University se zúčastnil konference o rovnoprávnosti žen

16. 9. 2015

V úterý 8. září 2015 se v prostorách Poslanecké sněmovny uskutečnila prestižní konference na téma rovných příležitostí a rovnoprávnosti žen při uplatnění v businessu i politice s názvem „Za vším hledej ženu, aneb Jsou kvóty pro ženy skutečně potřebné?“.

Mezi členy panelu, ve kterém nechyběla Eliška Hašková Coolidge – nositelka ceny Významná Češka v zahraničí a odbornice na společenské chování a etiketu, Ing. Jaroslava Jermanová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přijali pozvání i Pavel Makovský (zakladatel a president LIGS University), Jitka Fürst (ředitelka rádia Evropa 2 a slovenské Európy 2), Oleg Spružina (generální ředitel TÜV SÜD Czech), Gabriela Slováková (ředitelka centrální ženské věznice ve Světlé nad Sázavou), Michel Fleischmann (zakladatel a prezident skupiny Lagardere Active ČR) a Robert Kareš (výkonný ředitel Pojišťovny VZP, a.s.). Celou konferencí provázela Markéta Mayerová.

Panelisté i hosté vzájemně diskutovali řadu aktuálních společenských problémů, jejichž pojítkem byla genderová tematika a rovnoprávnost žen a mužů. Členové panelu se vzájemně shodli, že uměle prosazované kvóty jako pozitivní forma diskriminace žen mohou mít některá úskalí, která je třeba v české společnosti respektovat, a to i přes to, že v řadě zemí Evropy úspěšně fungují, jak potvrdilo přítomné publikum v živé diskusi.

Z diskuse dále vyplynulo, že každá žena má ve svém životě řadu důležitých, vzájemně si často konkurujících rolí, a je zapotřebí, aby si stanovila cíle, priority a nebála se jich dosahovat bez ohledu na společenské předsudky.

Jak podotkl v jednom ze svých komentářů Pavel Makovský, není potřeba kvót, ale je potřeba umožnit všem (bez ohledu na to, jestli se jedná o ženy či muže), kteří chtějí uspět rovné podmínky, s tím, že vlastní úspěch záleží na schopnostech a dovednostech konkrétního člověka, ne na kvótách či jiných regulacích.

Konferenci uspořádal Klub Partner Český Goodwill a více informací naleznete zde.