Novinky

NOVINKY

Vyhlášení vítěze LIGS AWARDS 2013

7. 2. 2014

Ve středu 5. 2. 2014 byli v rámci slavnostního večera, který se konal v Clarion Congress Hotel Prague vyhlášeni vítězové cen LIGS AWARDS 2013 a Osobnost vzdělávání dospělých 2013. Vyhlášení vítězů cen proběhlo za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pana PhDr. Marcela Chládka, MBA.

Vítězem LIGS AWARDS 2013 se stal doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor největší soukromé univerzity v České republice, Univerzity Jana Amose Komenského Praha a člen České konference rektorů, který byl oceněn za přínos k rozvoji vysokoškolského vzdělávání primárně v oblasti vzdělávání dospělých v České republice, odborně se dlouhá léta zabývá speciální pedagogikou.

Dále byli vyhlášeni vítězové ceny Osobnost vzdělávání dospělých 2013 v kategorii „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ a „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“.

Vítězem kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ se stal Ing. Miroslav Rumler, CSc., který je jednatelem a partnerem vzdělávací a poradenské společnosti Reliant s.r.o. orientované především do oblasti logistiky a dopravy.

Vítězem kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ se stal doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., který se problematice teorie a praxe vzdělávání dospělých věnuje od doby, kdy absolvoval v roce 1972 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.  Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. patří mezi zakladatele andragogické didaktiky. Rovněž se výrazně podílí na rozvoji dalšího profesního vzdělávání jak v rovině teoretické, tak empirické.

Vzhledem k velkému počtu velmi zajímavých nominací byly za rok 2013 vyhlášeny zvláštní ceny poroty. Cenu Osobnost vzdělávání v oblasti networkingu získal Lubomír Oravec. Dalším oceněným byl Jan Majer, který se stal Osobností vzdělávání v oblasti inovativního přístupu.

Tisková zpráva ke stažení zde.
Fotografie ze slavnostního večera naleznete zde.