LIGS Awards

LIGS Awards

LIGS Awards

LIGS University vyhlašuje každým rokem v rámci večera LIGS AWARDS cenu Osobnost vzdělávání dospělých.

Cílem je najít a představit osobnosti, které se podle názoru navrhovatelů nejvíce podílejí na rozvoji celého odvětví vzdělávání dospělých v ČR.

O vítězích rozhoduje hodnotící komise. Hodnotící komise je složená z řad odborníků, kteří se věnují právě oblasti vzdělávání dospělých.

Víme, že bez aktivní účasti odborníků, profesionálů, ale i účastníků vzdělávacích akcí nemůžeme vytipovat a ohodnotit všechny, kteří se touto oblastí zabývají. Proto se na vás každoročně obracíme s prosbou o spolupráci při nominaci kandidátů na cenu Osobnost vzdělávání dospělých.

Nominovaní kandidáti musí splňovat základní podmínku, kterou je působení v oblasti vzdělávání dospělých v České republice nejméně tři roky. Pro nominaci stačí vyplnit přihlášku a tu elektronicky zaslat na e-mailovou adresu: awards@ligsuniversity.cz.

Nominační období je vždy na podzim příslušného roku. Vyhodnocení a vyhlášení vítězů se koná v únoru roku následujícího.

Děkujeme za vaše nominace osobností, které se zasluhují o rozvoj v oblasti vzdělávání dospělých v České republice.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@ligsuniversity.cz či nám zavolejte na bezplatnou linku 800 888 797 nebo na telefon +420 273 039 062.