LIGS Club

LIGS Club

LIGS Club

LIGS Club byl vytvořen za účelem vzájemného poznávání se a setkávání členů při různých sportovních či společenských aktivitách. Členové klubu mají možnost výměny zkušeností a názorů, jelikož sdílení hodnot a postojů je jednou z nejdůležitějších oblastí dalšího osobního i profesního rozvoje.

Členem LIGS Clubu se automaticky stává každý účastník manažerského programu LIGS University. Dalšími členy LIGS Clubu jsou také tutoři a absolventi programů LIGS University.

Cílem LIGS Clubu je sdružovat členy klubu, kterým nabízí díky uzavřeným partnerstvím širokou paletu výhod, kterou se snaží doplňovat či obměňovat tak, aby byla stále zajímavá a atraktivní. LIGS Club pro své členy organizuje různá zajímavá či odborná setkání, ve spolupráci s LIGS University vydává časopis LIGS Info a další.

Přehled aktuálních výhod pro členy klubu naleznete zde.

Pro více informací o LIGS Clubu nám napište na e-mail: club@ligsuniversity.cz nebo nám zavolejte na bezplatnou linku 800 888 797 nebo na tel. +420 273 039 062.