Publikace studentů

PUBLIKACE STUDENTŮ
10. 2. 2017
Ve svém článku se soustředím na jedno z nejžhavějších témat, kterým se v současné obě zabývají vedoucí pracovníci zřejmě všech společností v České republice. Na základě dostupné české i zahraniční literatury jsem provedl rešerši poznatků z oblasti lidských zdrojů se zaměřením na… Více
PUBLIKACE STUDENTŮ
31. 10. 2016
Anotace: V článku nazvaném Týmová práce za každou cenu se zabývám problematikou týmů v podnicích a společnostech. Pokládám otázku, zda-li je týmová práce vždy ten nejlepší a nejefektivnější způsob, jakým přistupovat k plnění zadaných úkolů. Na základě z dostupné literatury… Více
PUBLIKACE STUDENTŮ
31. 10. 2016
Anotace: Můj článek pojednává o fenoménu, zvaném výměna ve vedení. Jedná se o, v dnešní době, velmi častý jev, kdy dochází ke změně na místě ředitele podniku či společnosti. Tento proces je provázen mnoha okolnosmi. Ne každá výměna vždy proběhne tak, jak by si přály všechny… Více
PUBLIKACE STUDENTŮ
31. 10. 2016
Anotace: Předmětem článku je na základě konkrétního projektu popsat metody projektové práce. Cílem  je čtenáři přiblížit problematiku projektového managementu a přiblížit, jaké metody se používají při zlepšování výrobních procesů. V článku stručně popisuji základy projektového… Více
PUBLIKACE STUDENTŮ
22. 2. 2016
Dodržiavanie nariadení, povinná starostlivosť, zistiteľnosť a preverovací záznam sú kľúčovými slovami pre každého moderného výrobcu. Ide o to, ako je výrobca schopný účinne a efektívne plniť všetky kvalitatívne, certifikačné a preverovacie povinnosti a súčasne prosperovať.… Více
PUBLIKACE STUDENTŮ
10. 12. 2015
This article deals with the closing of a sale, which is a very crucial topic in the area of the strategic management of sales. In today’s competitive environment, it is important for an organization of any size-small, medium or large to close a sale successfully and move to the… Více
PUBLIKACE STUDENTŮ
5. 3. 2015
Vzdělání, respektive vzdělávání je stále, i když s jistým vystřízlivěním v období krize, společností považováno za jeden ze základních nástrojů k dosažení kvalitního, komfortního života. Je zároveň jedním z podstatných faktorů, které napomáhají vytváření ideálu demokratické… Více
PUBLIKACE STUDENTŮ
5. 3. 2015
Budoucnost dalšího profesního evropského vzdělávání Na podzim 2009 vytvořila Evropská komise dokument obsahující hlavní témata nové strategie pod názvem „Evropa 2020“. Cílem plánu je dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Jedná se vlastně o… Více
PUBLIKACE STUDENTŮ
5. 3. 2015
Metody a formy dalšího profesního vzdělávání Další profesní vzdělávání využívá řady rozličných metod[1] a forem. Vzdělávání představuje jednu ze záměrných lidských činností, která je vyznačena určitou trasou (za cestou – ze starořečtiny met – hodos) sledující vytčený cíl. Ve… Více