Reference

REFERENCE

Petra Valentová, BBA

Office Manager, STRABAG Property and Facility Services a.s.

LIGS má dobře propracovaný vzdělávací systém, kdy je v poměrně krátké době předáno tutory co nejvíce informací. Tutoři jsou profesionálové s viditelně dlouholetou praxí, v žádném případě se nejedná o učení se pouček nazpaměť, ale o okamžitou možnost zavedení získaných informací do praxe. Díky LIGS jsem také poznala skvělé lidi, a to jak z řad tutorů, tak z řad spolužáků. Studium na LIGS byla jednoznačně dobrá volba.