Chci studovat

PhD: Fakta místo mýtů – o čem je studium PhD?

PhD: Fakta místo mýtů – o čem je studium PhD?

Chcete udělat další kariérní krok, zdokonalit své znalosti nebo posílit svou pozici top manažera? Pak je studium PhD, se získáním titulu od americké univerzity, tím správným rozhodnutím. Nenechte se zmást mylnými představami o tom, co doktorské studium obnáší a nesrovnávejte ho s  magisterskými programy. Online studium PhD je jen o vás a vašem vědeckém projektu. 

Několik polopravd o studiu PhD, které mohou ovlivnit vaše rozhodnutí, jsme se rozhodli uvést na pravou míru: 

1. PhD studium je pokračováním předešlých studií na VŠ

Rozšířená představa mezi vysokoškoláky i veřejností se při vstupu do postgraduálního studia rychle rozplyne. Za titulem PhD nestojí pravidelná účast na přednáškách ani hodiny biflování. Jako student PhD prokazujete odborné znalosti vlastním výzkumem, s původními poznatky, které obohatí sledovanou oblast.

Vybrané předměty vám při studiu PhD pouze poskytují vědomostní základ pro akademickou činnost. Jsou navrženy přesně tak, aby studenta směrovaly v jeho vědecké činnosti, ne aby jej od ní odváděly zbytečnými úkoly či testy. Student PhD je hodnocen na základě svého projektu, ne podle známek v indexu. 

Jaké předměty jsou při studium PhD povinné

2. Vždy jsem byl vzorným studentem, PhD nebude problém 

Tak to nefunguje. Jak už bylo řečeno, v  magisterských programech jste obstáli díky schopnosti učit se. Za úspěchem v PhD stojí dovednost aplikovat získané znalosti v praxi. Je třeba ovládnout řadu sociálních a psychologických faktorů, které podněcují přesun pozornosti z pasivního učení k vlastní vědecké práci. Musíte být kreativní, inovativní a mít skutečný zájem rozkrýt něco nového. Pokud vás disertační práce nebude bavit, je velká pravděpodobnost, že studium PhD vůbec nedokončíte. 

3. Navázat na studium po letech je strašně těžké 

Naopak! Pauza mezi získáním vysokoškolského titulu a postgraduálním studiem je žádoucí. Čerpat zkušenosti mimo akademickou sféru a uvědomit si, jaká problematika by v daném oboru stála za prozkoumání, to je cenná příprava na studium PhD. Starší studenti PhD mají oproti mladším kolegům výhodu. Jsou emočně vyzrálejší, samostatnější, s vlastním rozhledem a ucelenými názory. Tyto „zažité“ dovednosti získané díky profesi,  rodičovství nebo koníčkům, student PhD stoprocentně uplatní. 

4. Mám nejlepšího supervizora, nemohu prohrát!

To, že máte nejlepšího školitele, neznamená, že věci dokážete podat jako on. A pokud je váš školitel opravdu dobrý, zřejmě se jedná o časově vytíženého člověka, který si těžko hledá čas k dlouhodobému vedení studenta, konzultacím a čtení jeho prací. Pokud toužíte po názoru lídra oboru, přínosnější je oslovit ho na konferenci, poslat otázky e-mailem nebo si jednoduše přečíst jeho publikace. Ideální je situace, kdy je takový idol vaším zkoušejícím – pokud ho svými nápady a výzkumem zaujmete, máte o profesní dráhu postaráno. Na druhou stranu není třeba se bát, když váš mentor neexceluje na vrcholu podnikatelského žebříčku, důležité jsou zkušenosti a chuť se vám skutečně věnovat. 

5. Psát disertační práci je jako psát knihu 

Vůbec ne! Závěrečná práce studenta PhD nemá čtenáře pobavit, má prokázat vědeckou způsobilost autora. Nenajdete v ní obligátní fráze „jak se uvádí v knize…“ a „podle použité literatury…“. Žádný jiný druh publikace neobsahuje kapitolu věnovanou pouze metodice výzkumu. Každé tvrzení musíte dokládat vlastními důkazy, každá prognóza musí být podložena nasbíranými daty, a to je pro píšící studenty často skličující. Později, s titulem PhD za jménem, třeba vydáte odbornou knihu, ve které všechny tyto zkušenosti bohatě zúročíte.

Jak se ukončuje studium PhD 

Použité zdroje:

https://thesiswhisperer.com/2011/01/26/are-you-getting-in-the-way-of-your-phd/

https://www.elsevier.com/connect/9-things-you-should-consider-before-embarking-on-a-phd 

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

  • nadstandardní vzdělání
  • prestiž ve svém oboru
  • rozšíření možností svého působení
  • významné kontakty
  • celosvětově uznávaný titul
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně