Chci studovat

Proč je titul PhD potřebný pro manažery?

Proč je titul PhD potřebný pro manažery?

I když je titul PhD mnohdy spojován zejména s působením v akademické sféře a vědeckým bádáním, poznatky, které nabízí, ocení i manažeři v praxi. Jak řekl Dwight Eisenhower – „Vedení je schopnost rozhodnout se, co je potřeba udělat a přesvědčit o tom ostatní.“

Titul PhD – posílení profesionálních schopností

Jak to souvisí se studiem PhD? Jednoduše.  Studium PhD programu se nejčastěji doporučuje manažerům na seniorských řídících pozicích. Každý, kdo na této pozici působí nebo působil, jistě potvrdí, že není možné uspět, pokud nejste opravdovým odborníkem v dané oblasti, neorientujete se v jejích zákonitostech a unikají vám některé souvislosti. A právě to je možné získat díky studiu PhD.

Díky vlastnímu výzkumu jsou studenti schopni analyzovat data a následně je interpretovat. Díky studiu PhD také získají schopnost kriticky myslet, vyhodnocovat nejrůznější možnosti a používat specializované zdroje informací, což ve výsledku pomůže rychle a efektivně řešit nejrůznější problémy. Vědomosti a dovednosti, které studentům absolvování PhD přinese, tedy napomáhají zvolení správného a efektivního řešení.

Titul PhD – efektivní předávání informací

 Jenže udělat správné rozhodnutí mnohdy nestačí – zásadní je také přesvědčit o jeho správnosti ostatní. Proto by manažeři měli mít tzv. soft skills, tedy osobnostní schopnosti jako komunikativnost, vysokou emoční inteligenci a schopnost motivovat ostatní. 

I tady může být studium PhD ku prospěchu.  Pokud chce manažer efektivně komunikovat a motivovat, musí být schopen nejdříve formulovat své myšlenky a následně je srozumitelně předat, nejen osobně, ale i v písemné formě. I tuto schopnost získáte díky studiu PhD.

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

  • nadstandardní vzdělání
  • prestiž ve svém oboru
  • rozšíření možností svého působení
  • významné kontakty
  • celosvětově uznávaný titul
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně