Chci studovat

Profil absolventa programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky

Profil absolventa programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky

Vzdělávací program Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky je koncipován s ohledem na požadavky teoretických a praktických dovedností a znalostí kladených na podnikatele a podnikatelky ve středních až vrcholových manažerských pozicích v různých oborech a sférách podnikání. Prohloubení znalostí problematiky docílí studenti účastí na odborných seminářích a dále volbou témat seminárních prací a práce závěrečné.

Absolventi programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky:

  • získají a prohloubí si teoretické znalosti a dovednosti zejména z oblasti managementu, financí a účetnictví, marketingu, personalistiky, práva a další,
  • obohatí se o praktické informace a zkušenosti tutorů či ostatních účastníků programu v rámci konzultací, chatů, diskusí či doporučených workshopů a seminářů,
  • prohloubí si při psaní písemných prací schopnost promítnout získané znalosti či zkušenosti do své vlastní podnikatelské praxe či do svých osobních poznatků,
  • rozvinou své silné stránky tak, aby vyhovovaly jejich současným i budoucím profesním podnikatelským úkolům a cílům,
  • naučí se, jak se vypořádat se změnami v dynamickém podnikatelském prostředí,
  • mohou pokračovat v profesním vzdělávání programem Executive DBA (PhD).