Chci studovat

Profil absolventa programu Interactive Online MPA

Profil absolventa programu Interactive Online MPA

Program Interactive Online MPA je koncipován s ohledem na požadavky teoretických a praktických dovedností a znalostí kladených na manažery ve středních až vrcholových manažerských pozicích v oblasti veřejného sektoru (správy). Prohloubení znalostí zvolené problematiky pak studenti docílí volbou témat seminárních prací a práce závěrečné.

Absolventi programu Interactive Online MPA:

  • zvýší si svůj přehled, odbornost a zaměření ve veřejném či neziskovém sektoru,
  • naučí se toto prostředí lépe pochopit, poznat jej do většího detailu, včetně nejrůznějších souvislostí a dějů,
  • naučí se pracovat se specializovanými zdroji informací,
  • posílí své profesionální schopnosti, které mohou využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních výzev a cílů,
  • naučí se efektivně formulovat myšlenky a předávat informace, a to především v písemné, ale i v mluvené formě,
  • mohou pokračovat v profesním vzdělávání programem Interactive Online DBA a Interactive Online PhD.