Chci studovat

Profil absolventa programu Executive DBA (PhD)

Profil absolventa programu Executive DBA (PhD)

Program Executive DBA (PhD) je vytvořený s ohledem na teoretické a praktické schopnosti a dovednosti vyžadované od manažerů na seniorských řídících pozicích, a to v nejrůznějších oblastech činností. Účastníci programu se profilují ve své preferované oblasti prostřednictvím výběru specializace a vypracováním disertační práce na zvolené téma.

Absolventi programu Executive DBA (PhD):

  • ovládnou nejrůznější nástroje řízení a budou schopni kriticky zhodnotit jejich možnosti využití, výhody a limity,
  • naučí se lépe chápat prostředí, ve kterém jsou profesionálně činní a prostřednictvím toho si vytvoří schopnost efektivně a promptně reagovat na nové výzvy,
  • vybudují si kritické myšlení, techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost v praxi,
  • naučí se pracovat se specializovanými zdroji informací,
  • naučí se efektivně komunikovat informace, a to jak v mluvené tak v písemné formě,
  • výběrem specializace zvýší svůj přehled a zaměření ve vybrané oblasti,
  • posílí své profesionální schopnosti, které využijí při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních výzev a cílů.