Chci studovat

Profil absolventa programu Executive MBA

Profil absolventa programu Executive MBA

Programy MBA jsou koncipovány s ohledem na požadavky teoretických a zejména praktických dovedností a znalostí kladených na manažery ve středních až vrcholových manažerských pozicích v různých oborech a sférách činností. Volbou specializace se mohou studenti nasměrovat do preferované oblasti zájmu. Další prohloubení znalostí zvolené problematiky pak docílí volbou individuálních témat seminárních prací a práce závěrečné.

Absolventi programu Executive MBA:

  • získají a prohloubí si znalosti a dovednosti zejména z oblasti managementu, financí, marketingu, komunikace, personalistiky a manažerské etikety a etiky,
  • obohatí se o praktické informace a zkušenosti tutorů či ostatních studentů v rámci osobních setkání, chatů, diskusí či doporučených odborných webinářů (online semináře)
  • zdokonalí své řídící a organizační schopnosti,
  • osvojí si schopnost aplikovat získané poznatky do praxe,
  • v rámci praktických tréninků se zdokonalí v prezentačních dovednostech, v týmové práci, ve výběru pracovníků, v motivaci a hodnocení a další,
  • podle volby specializace mohou posílit svou orientaci v dané oblasti
  • rozvinou své silné stránky tak, aby vyhovovaly jejich současným i budoucím profesním úkolům a cílům,
  • mohou pokračovat v profesním vzdělávání programem Interactive Online DBA nebo Interactive Online PhD.