Chci studovat

Profil absolventa programu Interactive Online BBA

Profil absolventa programu Interactive Online BBA

Program Interactive Online BBA vytváří předpoklady pro profesní i osobní rozvoj a zároveň otevírá absolventům programu cestu k dalšímu kariérnímu rozvoji či dalšímu manažerskému vzdělávání. Absolventi se mohou uplatnit zejména na nižších a středních manažerských pozicích, při řízení týmů či projektů v různých sférách i typech organizací.

Absolventi programu Interactive Online BBA:

  • získají či si doplní teoretické znalosti zejména v oblasti managementu, ale i v dalších oblastech jako je marketing, finance, právo a další,
  • prohloubí si při psaní písemných prací analytické schopnosti, schopnost aplikovat nově získané znalosti či zkušenosti do vlastní praxe či do řešení modelových situací atd.
  • rozvinou své silné stránky tak, aby vyhovovaly jejich současným i budoucím profesním úkolům a cílům,
  • získají teoretický základ a přípravu na vyšší stupeň profesního manažerského vzdělání, tj. na program MBA či MSc.