Chci studovat

Profil absolventa programu Interactive Online MBA

Profil absolventa programu Interactive Online MBA

Program Interactive Online MBA je koncipován s ohledem na požadavky teoretických a praktických dovedností a znalostí kladených na manažery ve středních až vrcholových manažerských pozicích v různých oborech a sférách činností. Volbou specializace se mohou studenti nasměrovat do preferované oblasti zájmu. Další prohloubení znalostí zvolené problematiky pak docílí volbou témat seminárních prací a práce závěrečné.

Absolventi programu Interactive Online MBA:

  • získají a prohloubí si teoretické znalosti a dovednosti zejména z oblasti managementu, financí, marketingu, komunikace, personalistiky a manažerské etikety a etiky,
  • obohatí se o praktické informace a zkušenosti tutorů či ostatních studentů v rámci konzultací, chatů, diskusí či doporučených odborných webinářů (online semináře),
  • prohloubí si při psaní písemných prací schopnost promítnout získané znalosti či zkušenosti do své vlastní praxe či do svých osobních poznatků,
  • podle volby specializace mohou posílit svou orientaci v dané oblasti
  • rozvinou své silné stránky tak, aby vyhovovaly jejich současným i budoucím profesním úkolům a cílům,
  • mohou pokračovat v dalším vzdělávání v programu Interactive Online DBA nebo Interactive Online PhD.