Chci studovat

Profil absolventa programu Interactive Online MSc

Profil absolventa programu Interactive Online MSc

Program Interactive Online MSc je připraven s ohledem na získání potřebného teoretického základu a jeho následného využití v manažerské praxi na středních a vyšších řídících pozicích v různých oborech. Výběrem specializace se mohou studenti zaměřit na jednu zkoumanou oblast a získat tak v budoucnosti lepší pozici na pracovním trhu. Teoretické a praktické znalosti si dále mohou prohloubit výzkumem v dané oblasti a při psaní seminárních prací a práce závěrečné.

Absolventi programu Interactive Online MSc:

  • připraví se na budoucí kariéru na manažerské pozici,
  • vytvoří si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a manažerské práce,
  • podle volby specializace získají a prohloubí si teoretické znalosti a dovednosti v dané oblasti,
  • naučí se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení,
  • pochopí principy fungování organizací a managementu,
  • rozvinou své kritické myšlení, práci s odbornou literaturou a naučí se efektivně komunikovat informace,
  • získají nové znalosti a dovednosti, které mohou následně využít při plnění profesních úkolů a cílů,
  • mohou pokračovat v profesním vzdělávání programem Interactive Online DBA nebo Interactive Online PhD.