Chci studovat

Profil absolventa programu Interactive Online PhD

Profil absolventa programu Interactive Online PhD

Program Interactive Online PhD je vytvořený s ohledem na teoretické a praktické schopnosti a dovednosti vyžadované od manažerů na seniorských řídících pozicích, a to v nejrůznějších oblastech činností. Studenti se profilují ve své preferované oblasti prostřednictvím výběru specializace a vypracováním disertační práce na zvolené téma.

Absolventi programu Interactive Online PhD:

  • ovládnou nejrůznější vědecko-výzkumné oblasti, naučí se formulovat hypotézy pro vybranou oblast a ty potvrzovat či vyvracet a budou schopni kriticky zhodnotit jejich možnosti využití, výhody a limity,
  • naučí se lépe chápat prostředí, ve kterém jsou činní a prostřednictvím toho si vytvoří schopnost efektivně a promptně reagovat na nové výzvy,
  • vybudují si kritické myšlení, techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost ve zkoumané oblasti jako celku,
  • naučí se pracovat se specializovanými zdroji informací,
  • naučí se efektivně formulovat myšlenky a předávat informace, a to jak v mluvené tak v písemné formě,
  • výběrem specializace zvýší svůj přehled a zaměření v řešené oblasti,
  • posílí své profesionální schopnosti, které mohou využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních výzev a cílů.