Chci studovat

Průběh studia Executive MBA

Průběh studia Executive MBA

Program Executive MBA v českém jazyce probíhá blended learning formou a je v něm kladen důraz na maximální následné využití vědomostí v praxi. Proto byly při jeho přípravě využity nejnovější poznatky ze všech oblastí.


Zahájení programu Executive MBA:

Zpravidla v září / říjnu příslušného roku.


Forma programu Executive MBA:

Blended learning forma studia výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání, neboť kombinuje osobní setkání účastníků programu a tutorů (tutoriály, doporučené workshopy a semináře, osobní konzultace) se samostudiem a podporou vzdělávání pomocí elektronických kanálů (Studentský informační systém, elektronické materiály apod.). Zároveň je ideálním řešením pro ty, kteří se potýkají s problémem skloubení vzdělávání a zaměstnání. 

 

Průběh studia Executive MBA:

Studijní povinnosti jsou rozděleny na povinné, doporučené a nadstavbové:

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu je nutno absolvovat)

 • Individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu.
 • Účast na tutoriálech - celkem osm dvoudenních tutoriálů (pátek a sobota) za program.
 • Zpracování týmových případových studií (z každého modulu jedna případová studie).
 • Týmová obhajoba případových studií.
 • Individuální vypracování závěrečného projektu (ze zvoleného modulu).
 • Individuální obhajoba závěrečného projektu.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb účastníka programu)

 • Workshopy a semináře z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky, k výměně praktických zkušeností a jako možnost osobního setkávání s dalšími účastníky a tutory.
 • Konzultační hodiny s tutory - individuálně dle dohody.

Nadstavbová aktivita (není zahrnutá v ceně programu):

 • Jazykový pobyt na Hawaii.


Možnosti komunikace s tutory LIGS University:

 • Osobní
 • E-mail
 • Studentský informační systém


Možnost volby specializace:

LIGS University nabízí u programu Executive MBA možnost zvolit si specializaci (zpracování závěrečného projektu).


Závěr programu Executive MBA:

Po ukončení programu je všem úspěšným absolventům předán diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování daného programu.


Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@ligsuniversity.cz či nám zavolejte na bezplatnou linku 800 888 797800 888 797 nebo na telefon +420 273 039 062+420 273 039 062.