Chci studovat

Průběh studia Interactive Online MSc

Průběh studia Interactive Online MSc

Program Interactive Online MSc probíhá interaktivní online formou a zcela respektuje individuální tempo každého studenta.


Zahájení programu Interactive Online MSc:

Online forma studia umožňuje zahájit program kdykoliv v průběhu roku.


Průběh studia Interactive Online MSc:

Studijní povinnosti jsou rozděleny na povinné, doporučené a nadstavbové:

Povinné (pro úspěšné ukončení programu je nutno absolvovat)

  • Individuální nastudování nezbytného chybějícího teoretického základu pro absolvování programu.
  • Zpracování seminárních prací ze všech předmětů.
  • Test znalostí z jednotlivých předmětů v prostředí e-learningu.
  • Vypracování závěrečné práce.

Doporučené (účast na těchto aktivitách vychází ze zájmu a potřeb studenta)

  • Odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.

Nadstavbové (není zahrnuto v ceně programu)

  • Poznávací a jazykový pobyt na Hawaii.


Studentský informační systém:

V zabezpečeném prostředí Studentského informačního systému má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, studijní materiály,  kontakty a další. Díky Studentskému informačnímu systému se může každý vzdělávat kdykoliv chce a odkudkoliv na světě. Student zde vidí průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Přes Studentský informační systém rovněž probíhá testování znalostí.

 

Možnosti komunikace s tutory LIGS University:

  • E-mail
  • Studentský informační systém

 

Závěr programu Interactive Online MSc:

Po ukončení programu je všem úspěšným absolventům předán diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování daného programu.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@ligsuniversity.cz či nám zavolejte na bezplatnou linku 800 888 797800 888 797 nebo na telefon +420 273 039 062+420 273 039 062.