Chci studovat

Průběh studia Interactive Online PhD

Průběh studia Interactive Online PhD

Program Interactive Online PhD probíhá v individuálním režimu pod vedením školitele interactive online formou.

 

Zahájení programu Interactive Online PhD:

Online forma studia umožňuje zahájit program kdykoliv v průběhu roku.

 

Průběh studia Interactive Online PhD:

Studijní povinnosti jsou rozděleny na povinné, doporučené a nadstavbové:

Povinné (pro úspěšné ukončení programu je nutno absolvovat)

  • Zpracování seminárních prací ze všech předmětů vybrané specializace a volitelného modulu.
  • Absolvování Vědecko-výzkumného modulu.
  • Individuální nastudování teoretického základu.
  • Publikační činnost (min. 4 články na odborná témata).
  • Vypracování disertační práce.
  • Obhajoba disertační práce.

Doporučené (účast na těchto aktivitách vychází ze zájmu a potřeb studenta)

  • Odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.

Nadstavbové (není zahrnuto v ceně programu)

  • Poznávací a jazykový pobyt na Hawaii.

 

Studentský informační systém:

V zabezpečeném prostředí Studentského informačního systému má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, studijní materiály,  kontakty a další. Díky Studentskému informačnímu systému se může každý vzdělávat kdykoliv chce a odkudkoliv na světě. Student zde vidí průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod.

 

Možnosti komunikace s tutory LIGS University:

  • E-mail
  • Studentský informační systém

 

Závěr programu Interactive Online PhD:

Po ukončení programu získává úspěšný absolvent diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování programu Interactive Online PhD.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@ligsuniversity.cz či nám zavolejte na bezplatnou linku 800 888 797800 888 797 nebo na telefon +420 273 039 062+420 273 039 062.